Sense Companion

< < Menu

Hvordan kan jeg ændre meddelelsesindstillingerne i HTC Sense Companion?

Vælg om du vil se en kantboble, når der er en meddelelse fra HTC Sense Companion.
  1. Startskærmen skal du trykke på Knappen Alle programmer, og tryk derefter på HTC Sense Companion.
  2. Tryk på , og tryk dernæst på Giv besked via.