HTC Sync Manager

< < Menu

Hvordan gendanner jeg en sikkerhedskopi fra min computer til min telefon? (Android 8 og ældre)

  1. Opret forbindelse mellem din telefon og din computer.
  2. I HTC Sync Manager klikker du på Start > Overfør og Sikkerhedskopier.
  3. Under Sikkerhedskopier og gendan klikker du på Gendan.
  4. Vælg en sikkerhedskopi, der skal gendannes fra.
  5. Vælg om du vil udskifte eksisterende indhold på telefonen med indholdet i sikkerhedskopien.
  6. Klik på Gendan nu.
  7. Hvis sikkerhedskopien har en adgangkode, skal du indtaste denne og klikke på OK.
  8. Når sikkerhedskopien er gendannet, kan du vælge, om du vil bevare sikkerhedskopien eller fjerne den fra computeren.
Bemærk: På telefoner med Android 5.0 eller tidligere glider du meddelelsespanelet åbent og trykker på Startskærm gendannet for at anvende dit personaliserede Startskærmlayout på din telefon.