File Manager

< < Menu

HTC Filhåndtering

Bemærk:
 • Hjælp-indholdet her er baseret på den følgende programversion: 7.80.9x.
 • Hvis HTC Filhåndtering ikke er forhåndsinstalleret, kan du hente det fra Google Play Butik.
 • Første gang du åbner programmet Filhåndtering, bliver du bedt om at give programmet adgang til visse data på telefonen.
Brug programmet Filhåndtering til at gennemse og organisere dine filer og mapper i telefonhukommelsen og lagerkortet.

Du kan også vise og administrere filerne og mapperne på din eksterne USB-lagerenhed, hvis din telefon understøtter dette.

Sådan skifter du mellem hukommelsestyperne

 1. På startskærmen skal du trykke på All apps button, og find herefter og tryk på Filhåndtering.
 2. Stryg til venstre eller højre for at skifte til den hukommelse, hvor du ønsker at finde eller organisere dine filer.
 3. Hvis du har tilsluttet en ekstern USB-hukommelse, og ser beskeden Giv adgang til USB-hukommelse, skal du trykke på Næste > Udfør. Herefter gøres følgende:
  • Tryk på Knap til flere indstillinger > Vis intern hukommelse.
  • Tryk på , og derefter på navnet på USB-hukommelsen i menuen, og tryk derefter på Vælg.

Søg efter filer

 1. I Filhåndtering trykker du på Søgning.
 2. Indtast de første par tegn for filnavnet i søgefeltet og tryk herefter på Enter. Herefter vises filnavne fra roden og undermapperne, der matcher.
 3. Tryk på en fil for at åbne den.

Sortere filerne

 1. I Filhåndtering trykker du på Knap til flere indstillinger > Sorter.
 2. Vælg, hvordan du vil sortere filer og mapper.

Sådan kopieres eller flyttes dine filer

 1. Find filen eller mappen i Filhåndtering.
 2. Vælg elementerne, der skal kopieres eller flyttes.
  Filhåndtering vælg filer skærmbillede
 3. Tryk på Kopier eller Flyt til.
 4. Søg efter den mappe, hvor du vil kopiere eller flytte filerne.

  Eller tryk på Knap til flere indstillinger > Opret mappe, for at oprette en ny mappe.

 5. Tryk på Indsæt.

Markering af filer som favoritter

 1. Find filen eller mappen i Filhåndtering.
 2. Vælg hvilke elementer, der skal være dine favoritter.
 3. Tryk på Favorit.

For at fjerne elementerne fra fanen Favoritter, skal du vælge dem og trykke på Fjern fra Favoritter.

Sådan slettes filer og mapper

 1. Find filen eller mappen i Filhåndtering.
 2. Vælg elementerne, der skal slettes.
 3. Tryk på Slet.