Clock

< < Menu

Brug af Ur

Bemærk: Hjælp-indholdet her er baseret på den følgende programversion: 9.50.1x. Visse telefonmodeller understøtter ikke nødvendigvis den seneste app-version.
Få mere ud af programmet Ur end bare dato og tidspunkt. Brug din telefon som et verdensur for at se, hvad klokken er i byer rundt om på kloden. Du kan også indstille alarmer og registrere din tid med stopuret eller timeren.

Manuel indstilling af dato og tidspunkt

  1. På startskærmen skal du trykke på Knappen Alle programmer, og find herefter og tryk på Ur.
  2. På fanen Verdensur trykker du på > Indstil dato og tid.
  3. Tryk på Til/Fra-knappen Automatisk dato og tid og Til/Fra-knappen Automatisk tidszone for at slå valgmulighederne fra.
  4. Indstil tidszonen, dato og tidspunkt efter behov.
Tip: Hvis du vil vise tiden i militærstil, vælger du indstillingen Brug 24 timers format.

Indstille din hjemby

  1. På fanen Verdensur, skal du trykke på Knap til flere indstillinger > Vælg din tidszone.
  2. Indtast navnet på din hjemby.
  3. Rul gennem listen, og tryk på din hjemby.

Tilføjelse af en by til skærmen Verdensur

  1. På fanen Verdensur, skal du trykke på Tilføj by.
  2. Indtast navnet på den by, du vil tilføje.
  3. Rul gennem listen og tryk på den by, du vil tilføje.