Choose your region

ပံုစံလွပစြာ ပံုစံထုတ္ထားသည္။
အတြင္းႏွင့္အျပင္

HTC One (M8) ကို ေတြ႕ဆံုၾကည့္လုိက္ပါ

 • ႏွစ္ထပ္ အေကြး ပံုစံ

  HTC ONE (E8)

 • အရာအားလံုးကို အဆင့္ျမွင့္လုိက္ပါ

   
 • အံ့ၾသမွင္သက္ေစေသာ ဒီဇုိင္း

  HTC One (M8)

 • စတုိင္လ္က်လွပသည့္ တြဲဖက္ပစၥည္းအသံုးျပဳထားေသာ

  ေနာက္ဖက္မွ ပတ္လည္ ဖုံးအုပ္လုိက္ပါ

 • အလြယ္တကူ လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ား

   
 • ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား

   
 • လွ်ပ္တျပက္အတြင္း အဆင့္ျမွင့္တင္မွဳမ်ား

   
 • ယခုပင္ အကူအညီရယူပါ

  ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ အကူအညီ

 • သင့္ရဲ႕ တီဗြီ ဆက္သြယ္မွဳ

   
 • ႏွစ္ထပ္ အေကြး ပံုစံ

  HTC ONE (E8)

 • အရာအားလံုးကို အဆင့္ျမွင့္လုိက္ပါ

   
 • အံ့ၾသမွင္သက္ေစေသာ ဒီဇုိင္း

  HTC One (M8)

 • စတုိင္လ္က်လွပသည့္ တြဲဖက္ပစၥည္းအသံုးျပဳထားေသာ

  ေနာက္ဖက္မွ ပတ္လည္ ဖုံးအုပ္လုိက္ပါ

 • အလြယ္တကူ လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ား

   
 • ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား

   
 • လွ်ပ္တျပက္အတြင္း အဆင့္ျမွင့္တင္မွဳမ်ား

   
 • ယခုပင္ အကူအညီရယူပါ

  ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ အကူအညီ

 • သင့္ရဲ႕ တီဗြီ ဆက္သြယ္မွဳ