Sao lưu và Chuyển dữ liệu

Không có tiêu đề

Sao lưu điện thoại của bạn có Android 5 hoặc thấp hơn được cài đặt vào đám mây bằng cách sử dụng HTC Backup. HTC Backup dành cho Android 5 Lollipop và bản trước đó