Sao lưu và Chuyển dữ liệu

HTC Backup dành cho Android 5 Lollipop và bản trước đó

Các mẫu điện thoại HTC cũ hơn có Android 5 Lollipop và bản trước đó vẫn hỗ trợ dịch vụ HTC Backup.

Đây là những nội dung có thể sao lưu:

Màn hình chính Hình nền màn hình chính, widget, và giao diện màn hình chính.
Tài khoản và mật khẩu Lưu trữ thông tin đăng nhập cho nhiều email phổ biến và các tài khoản mạng xã hội, như Exchange ActiveSync, Outlook.com, và POP/IMAP.
Danh sách ứng dụng Ứng dụng miễn phí bạn cài đặt. Kích thước canh theo khung và thứ tự sắp xếp của màn hình ứng dụng.
Cài đặt ứng dụng và dữ liệu Dữ liệu từ các ứng dụng HTC bao gồm danh bạ, tin nhắn văn bản, và lịch sử cuộc gọi.
Cài đặt thiết bị Nhạc chuông, mạng và mật khẩu Wi-Fi, và các cài đặt thiết bị nhất định.
Quan trọng: Khuyến nghị sử dụng kết nối Wi-Fi. Tùy thuộc vào số lượng nội dung, việc sao lưu thủ thông qua kết nối dữ liệu có thể phải chịu thêm chi phí dữ liệu và mất nhiều thời gian.
  1. Vào Cài đặt, và sau đó chạm vào Sao lưu và Khôi phục cài đặt.
  2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt và sử dụng HTC Backup, chạm vào Tài khoản dự phòng > Tài khoản HTC.

    Đăng nhập vào Tài khoản HTC bằng cách sử dụng Google, Facebook, hoặc tài khoản email. Sau đó chọn tài khoản lưu trữ đám mây bạn muốn sử dụng để sao lưu điện thoại của bạn.

  3. Chạm vào Sao lưu bây giờ để sao lưu điện thoại của bạn bằng tay.
Bạn nên thực hiện sao lưu hàng ngày cho điện thoại khi nó được kết nối với mạng Wi-Fi. Chỉ cần bật tự động sao lưu