HTC Help

< < Menu

Nhờ trợ giúp và xử lý sự cố

Ghi chú: Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 9.00.9x. Một số mẫu điện thoại không hỗ trợ phiên bản ứng dụng mới nhất.

Muốn được hướng dẫn nhanh trên điện thoại của bạn?

Kiểm tra phần hướng dẫn thân thiện và câu hỏi thường gặp trong ứng dụng Trợ giúp để học cách sử dụng điện thoại của bạn.
  • Khi bạn nhìn thấy ô Trợ giúp trong HTC BlinkFeed, chỉ cần nhấp vào ô đó để biết về thêm lời khuyên.
  • Từ màn hình Chính, chạm vào Tất cả phím ứng dụng, và sau đó tìm và chạm vào Trợ giúp.

    Sau đó bạn có thể chạm vào Tìm bài viết & video trợ giúp, và nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm. Hoặc bạn có thể chạm vào Nút Vẽ để duyệt tìm hướng dẫn thao tác, phần hỏi đáp, và nhiều hơn nữa.

Ghi chú: Nếu HTC Trợ giúp không được cài đặt sẵn trên điện thoại của bạn, bạn có thể tải về từ Google Play.

Có vấn đề phần cứng hoặc kết nối?

Trước khi gọi đến bộ phận hỗ trợ, trước tiên bạn có thể sử dụng ứng dụng Trợ giúp để khắc phục sự cố hoặc thực hiện các chẩn đoán trên điện thoại. Việc này giúp bạn tìm nguyên nhân vấn đề, và xác định xem bạn có thể tự giải quyết vấn đề hoặc cần phải gọi bộ phận hỗ trợ.
  1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và chạm vào Trợ giúp.
  2. Trên màn hình Trợ giúp, chạm vào Nút Vẽ và sau đó chạm Xử lý sự cố hoặc Các công cụ chẩn đoán để sử dụng wizard xử lý sự cố để kiểm tra các chức năng phần cứng cơ bản.
    Màn hình xử lý sự cố HTC Trợ giúp
  3. Bạn cũng có thể chạm vào Cập nhật phần mềm để kiểm tra các bản cập nhật phần mềm mới nếu có.Các cập nhật phần mềm có thể chứa các bản vá lỗi và cải tiến tính năng.