Edge Launcher

< < Menu

Đang mở Kích hoạt cạnh viền

Ghi chú:
 • Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 1.00.9x.
 • Kích hoạt cạnh viền chỉ được hỗ trợ trong các mẫu điện thoại có Edge Sense. Trong các mẫu điện thoại như HTC U11, Kích hoạt cạnh viền sẽ được cung cấp qua bản cập nhật phần mềm.
Để thao tác điện thoại bằng một tay, sử dụng Kích hoạt cạnh viền để nhanh chóng khởi chạy các ứng dụng, gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến các số liên lạc của bạn và bật hoặc tắt các cài đặt nhanh nhất định.
Quan trọng: Kích hoạt cạnh viền chỉ có thể được mở qua Edge Sense. Chỉ định Kích hoạt cạnh viền trước cho cử chỉ bóp bằng cách làm theo các bước trong Bật chế độ nâng cao.
 1. Để mở Kích hoạt cạnh viền, bóp cạnh dưới của điện thoại.
 2. Bạn có thể làm như sau:
  • Chạm vào một ngày để mở ứng dụng lịch mặc định để xem hoặc tạo sự kiện.
  • Chạm vào một ứng dụng để mở hoặc chạm vào cài đặt nhanh để bật hoặc tắt. Nếu bạn đã thêm một số liên lạc, chạm vào nó để gọi hoặc gửi tin nhắn. Xem Thêm ứng dụng, cài đặt nhanh và địa chỉ liên hệ.
  • Vuốt hoặc di chuyển qua quay số để cuộn qua và xem các biểu tượng khác.
  • Chạm để tùy chỉnh Kích hoạt cạnh viền.
  • Điều chỉnh vị trí của Kích hoạt cạnh viền trên màn hình. Xem Điều chỉnh vị trí Kích hoạt cạnh viền.