BoomSound Connect

< < Menu

Ứng dụng Cấu hình kết nối HTC BoomSound

Ghi chú: Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 7.20.7x. Một số mẫu điện thoại không hỗ trợ phiên bản ứng dụng mới nhất.
Nếu bạn đang sử dụng các loa ngoài có Qualcomm AllPlay, tải về và cài đặt ứng dụng Cấu hình kết nối HTC BoomSound vào điện thoại của bạn để quản lý, xếp hàng chờ bài hát vào loa được chia sẻ và nhiều hơn nữa.
  1. Kết nối điện thoại của bạn vào một loa hoặc một nhóm loa. Để biết chi tiết, xem http://www.htc.com/vn/support/apps/htc-connect/streaming-music-to-allplay-speakers.html.
  2. Khi bạn được nhắc để tải về Cấu hình kết nối HTC BoomSound, tải xuống và cài đặt ứng dụng.
  3. Mở ứng dụng Cấu hình kết nối HTC BoomSound.
  4. Sử dụng các điều khiển trong ứng dụng để điều khiển nghe nhạc và điều chỉnh âm lượng loa.
    Hình ảnh thể hiện trình phát BoomSound Connect.
  5. Để chuyển đổi giữa các loa, chạm vào Hiện biểu tượng danh sách thả xuống bên cạnh tên loa hiện tại và sau đó chạm vào loa khác.
  6. Khi một vài điện thoại đang phát nhạc vào cùng một loa, chạm Thêm để thêm nhạc vào hàng chờ.
  7. Để xem hàng chờ và kiểm tra vị trí nhạc của bạn được xếp trong danh sách, hãy nhấp vào Biểu tượng xếp hàng âm nhạc.
  8. Gõ vào Nút Thêm các tùy chọn để truy cập cài đặt Cấu hình kết nối HTC BoomSound. Bạn có thể đổi tên loa hoặc xóa hàng chờ.