Yürürlük Tarihi: July 20, 2011


www.htc.com’a “Websitesi”ne hoş geldiniz. Aşağıda yer alan HTC.com Hüküm ve Koşulları siz ve şirket sicil numarası 16003518 olan, 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan adresinde mukim HTC Corporation ve iştirakleri (“HTC”) arasında olup Websitesi'nin kullanımına ilişkin yasal bir anlaşmayı teşkil eder.  Websitesi, HTC ve belirli üçüncü kişi içerik sağlayıcıları tarafından tedarik edilen bilgi ve kaynakları içeren web sayfalarından oluşur.HTC.com Hüküm ve Koşulları yalnızca Websitesi'ni kullanımınız için geçerlidir. Bu, diğer HTC website (bazı bölgelerde bulunan HTC Online Mağaza ya da HTC Aksesuar Mağaza websiteleri gibi) ürünleri, yazılımları ya da hizmetleri için geçerli değildir ve HTC ile halen var olabilecek ya da ileride girebileceğiniz diğer anlaşmaları değiştirmez ya da tadil etmez. HTC, Gizlilik Bildirimi GİZLİLİK BİLDİRİMİ ve HTC Davranış Kuralları Davranış Kuralları, dahil olmak üzere ve her biri zaman zaman değiştirilen ve bu HTC.com Hüküm ve Koşullar'a (müştereken "Şartlar") dahil edilen ve Websitesi'nin kullanımı için geçerli olan, işbu HTC.com Hüküm ve Koşullar'ına kabulünüze bağlı olarak, size Websitesi'ne erişim sunar. "Siz", Websitesi'ne veyahut Websitesi'nde kullanılabilir herhangi bir hizmete ("Hizmetler") erişen kişi anlamına gelir.


HTC’nin Gizlilik Bildirimi, siz ve Websitesi kullanımınız ile ilgili olarak bilgilerin toplanmasına ve kullanılmasına ilişkin HTC uygulamaları hakkında bilgileri içermektedir. Gizlilik Bildirimine uymak suretiyle GİZLİLİK BİLDİRİMİ, HTC'nin, Hizmet'i çalıştırmak ve Hizmet sunmak amacıyla, siz ve Hizmetler hesabınız ile ilgili bilgileri toplamasını, kullanmasını, aktarmasını, işlemesini ve saklamasını kabul etmiş oluyorsunuz.  Kişisel bilgilerinizi Gizlilik Bildirimine göre güncelleme, değiştirme ve silme hakkına sahipsiniz. Websitesi vasıtasıyla toplanan Kişisel Bilgiler, Tayvan'da ve HTC ile HTC'nin hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini sürdürdüğü herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir.


Websitesi'ni kullanmak suretiyle, bilgilerin ikamet ettiğiniz ülkenin dışına transferine veya bu ülkelerin dışında kaydına ya da depolanmasına izin vermiş bulunuyorsunuz. İşleme konusunda başka bir ülkede iken, mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve ulusal emniyet teşkilatları tarafından söz konusu bilgilere erişilebilir.   Lütfen Gizlilik Bildirimini gözden geçiriniz GİZLİLİK BİLDİRİMİ.


Websitesi'ne erişmeden ya da Websitesi'ni kullanmadan önce lütfen burada yer alan Şartları dikkatlice okuyunuz. (Söz konusu erişim ya da kullanıma verdiğiniz onaya yasalarca izin verilmesi durumunda) şartları kabul ettiğinizi gösteren bir kutuyu tıklatarak ya da herhangi bir şekilde Websitesi'ne erişerek ya da Websitesi'ni kullanarak, burada yer alan bu Şartlar'a tabi olacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Bu Şartlara tabi olmak istemiyorsanız,Websitesi'ne erişme ya da Websitesi'ni kullanma konusunda onay vermeyin. Bu Websitesi 13 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmamış olup, onları hedeflememektedir. 13 yaşın altındaysanız, bu Websitesi'ne ya da Hizmetler'e erişmemeniz ve adınız, adresiniz, telefon numaranız ya da e-posta adresiniz de (doğrudan ya da Hizmet'in iletişim özellikleri vs. vasıtasıyla) dahil olmak üzere kendinizle ilgili olarak hiçbir bilgi vermemeniz gerekir. e-Club ya da YouClub'a kaydolmak ya da bunları kullanmak için en az 13 yaşında ya da 13 yaşından büyük olmalısınız. e-Club ya da YouClub'a kaydolarak ya da bunları kullanarak, 13 yaşında ya da 13 yaşından büyük olduğunuzu onaylamış oluyorsunuz. 13 yaşında veya daha büyükseniz, ancak yerel yasalara göre reşit olma yaşının altındaysanız (bu birçok ülkede 18'dir), bu Websitesi'ne erişmeye ve Kişisel Bilgileri HTC ile paylaşmaya karar vermeden önce, bu Gizlilik Bildirimini ebeveyn ya da vasinizle beraber gözden geçirip, siz ve ebeveyniniz ya da vasinizin bu bildirimi anladığından emin olmalısınız. Ebeveyn ya da vasilerin, İnternet, cep telefonu ve diğer cihazları kullanan çocuklarına nezaret etmeleri önerilir. İspanya'da yaşıyorsanız, yukarına anılan yaş sınırı 14 yaşın altındaki çocuklar için geçerlidir. Vietnam'da yaşıyorsanız, yukarına anılan yaş sınırı 15 yaşın altındaki çocuklar için geçerlidir. Hollanda'da yaşıyorsanız, yukarına anılan yaş sınırı 16 yaşın altındaki çocuklar için geçerlidir. Fransa'da yaşıyorsanız, yukarına anılan yaş sınırı 18 yaşın altındaki çocuklar için geçerlidir. HTC bu Şartlar'ı 18'nci Madde


.

 


 1. İlave Şartlar. Size Websitesi'ni ya da Websitesi'nin belli başlı özelliklerini kullanım veya Websitesi'nden ya da Hizmet aracılığıyla malzeme indirme ile ilgili olarak ilave şartlar sunulabilir. Atıfta bulunmak suretiyle burada yer alan Şartların ayrılmaz bir parçasını teşkil eden her tür ilave şarta uygun hareket etmeyi kabul etmiş oluyorsunuz.  İlave şartları kabul etmiyorsanız, (Şartlar sözleşmeye özgü şartlar ile sınırlandırıldıysa) ilave şartların tabi olduğu belli başlı özellikleri kullanmayın ya da satın almayın veya Websitesi kullanımını durdurun ve ilgili Hizmet hesabınızı feshedin. Ayrıca ürün ya da hizmet satın aldığınızda veyahut üçüncü taraf yazılımlarını kullandığınızda veyahut yüklediğinizde geçerli olacak üçüncü taraflara ait ilave şart ve koşullara da tabi olabilirsiniz.

 2. Parolalar; Elektronik İşlemlerin Size Atfedilmesi. Bu Websitesi'ndeki bazı faaliyetler (varsa, e-Club ya da YouClub gibi) bir kullanıcı adı ve parolayla kaydolmanızı ya da bu Websitesi'nin topluluk destek bölümlerine mesaj göndermenizi gerektirebilir. Kaydolduğunuzda, HTC'ye geçerli, tam ve doğru bilgi vermelisiniz. Parolanızın ve kullanıcı adınızın gizliliğinin korumayı kabul ediyorsunuz ve korumakla sorumlusunuz. Kullanıcı adınız ile parolanızın, Websitesi'nde kullanıldığı durumlarda, HTC'nin söz konusu kullanımı size atfedeceğini ve buna yasal olarak bağlı olacağınızı ve hesabınız çerçevesinde gerçekleşecek tüm etkinliklerden sorumlu olacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Hesabınızın yetkisiz olarak kullanımını veya güvenliğin ihlaline ilişkin her tür olayı Madde 18'de belirtilen e-posta adresi aracılığıyla HTC'ye derhal bildirmeyi kabul etmiş bulunuyorsunuz.

 3. Websitesi Kullanımı. Bu Websitesi'ne erişim geçici olarak sağlanır ve Websitesi kullanılabilir durumda olduğunda kullanabilirsiniz. Websitesi, her zaman kullanılamayabilir. Kesintiler veya uzun süreli arızalar olabilir. HTC, önceden bildirimde bulunmaksızın, istediği zaman Websitesi'nin her türlü kısmını veya tamamını (ve Websitesi'nin her tür özelliğini) değiştirme, kaldırma, ve sınırlama veya bunlara erişimi engelleme hakkını saklı tutar.

 4. Davranışınız.Websitesi, sizin HTC ve kamu ile iletişime geçebilmenizi olanaklı kılmak için tasarlanmış (bloglar, destek forumları vb. gibi) iletişim özelliklerini barındırabilir. Sadece Websitesi'ne uygun ve Websitesi'nin amacı doğrultusunda ileti ve materyal yollamak, göndermek ve almak için Websitesi'ni kullanacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Websitesi'ni, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya diğer kötü amaçlı ya da teknik olarak zararlı materyalleri bilinçli olarak bulaştırmak amacıyla suistimal etmemelisiniz. Websitesi'ne, veya herhangi bir sunucuya, bilgisayara ya da Websitesi'ne bağlı herhangi bir veritabanına izin erişim sağlamaya çalışmamalısınız. Websitesi'ne hizmet engelleme saldırısı ya da hizmet engelleme saldırı dağıtımıyla saldırmamalısınız. Websitesi'ni kullandığınızda, yukarıda ve ayrıca Davranış Kuralları .

  bölümünde belirtildiği gibi uygunsuz bir şekilde kullanmayacağınızı ya da uygunsuz kullanmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul etmiş oluyorsunuz..  Bu bölümü ihlal etmeniz halinde,  bir suç işlemiş olabilirsiniz.  HTC bu tür bir ihlali ilgili yasal icra makamlarına bildirecek ve isminizi ve sizinle ilgili HTC'de bulunan diğer bilgilerinizi ifşa ederek söz konusu makamlarla işbirliği yapacaktır.  Bu tür bir ihlal durumunda, Websitesi'ni kullanma hakkınız derhal durdurulacaktır.

  HTC, bu Maddenin herhangi bir kısmının ihlal edildiğinden şüphe duyduğu takdirde, yasal işlemleri başlatabilir ve ihlalde bulunan kişilerin aleyhine dava açılması konusunda emniyet birimleri ile işbirliğine girebilir. Şüphe konusu ihlallerin araştırılmasında HTC ile işbirliğine gireceğinizi kabul etmiş bulunuyorsunuz. Alınacak tedbirlerin yürürlükte bulunan yasalarca geçerli olması kaydıyla, HTC, bir ya da birden fazla yazılımı, denetlemeyi veya yasadışı olduğunu düşündüğü etkinliklerin ya da bu Şartlar ile ilgili ihlallerin tespit edilmesinde ya da takip edilmesinde yardımcı olacak  diğer çözümleri kurma, uygulama, yönetme ve çalıştırma hakkını saklı tutar.

 5.  Üçüncü Kişi Materyalleri. Websitesi, üçüncü kişi web sitelerine bağlantılar içerebilir. ("Bağlantılı Siteler"). Bağlantılı Siteler, HTC'nin kontrolü altında değildir ve HTC, herhangi bir Bağlantılı Siteden sorumlu değildir. HTC, bu bağlantıları kolaylık sağlamak için verir ve herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, HTC'nin onay vermiş olduğu veyahut operatörleri ile bağı bulunduğu anlamına gelmemektedir. Bağlantılı bir Siteye eriştiğinizde, bunu, riski tamamıyla size ait olmak üzere yapmış bulunursunuz. Ayrıca Websitesi ile sunulan Hizmet'i kullandığınız sırada, aygıtınıza üçüncü tarafların temin ettiği içerikleri yükleyebilir, üçüncü kişilerin temin ettiği hizmetlere ve sosyal medya ortaklıkları, kablosuz taşıyıcılar ve üçüncü kişi yazılım uygulama geliştiricileri gibi Bağlantılı Sitelere erişebilirsiniz. Websitesi ya da bir Hizmet vasıtasıyla doğrudan ya da dolaylı olarak İnternet üzerinden bir üçüncü kişiden, Aygıtınızda ve Websitesi'nde veya Aygıtınız ve Websitesi ile kullanılmak üzere zil sesi, müzik, uygulama, borsa kurları, haber bültenleri, hava durumu raporları, her tür içerik veya diğer malzemeler ve bilgileri kapsayan, ancak bunlarla sınırlı kalmayan herhangi bir şeyi (“Üçüncü Kişi Materyalleri”) aldığınız takdirde, söz konusu Üçüncü Kişi Materyallerini, HTC'den değil, üçüncü kişi sağlayıcıdan aldığınızı kabul ediyorsunuz. Üçüncü Kişi Materyalleri ile ilgili ilişkiniz, HTC ile değil, sağlayıcı ile oluşur. Üçüncü kişi hizmetleri, Bağlantılı Siteler ve Üçüncü Kişi Materyalleri için geçerli olan gizlilik politikalarını ve kullanım şartlarını gözden geçirmekle siz sorumlusunuz. Üçüncü kişi hizmetleri, Bağlantılı Siteler ve Üçüncü Kişi Materyalleri konusunda gerçekleştirebileceğiniz herhangi bir hukuki talep, HTC aleyhine değil sağlayıcı aleyhine açılır.

 6. Bilgilerin Doğruluğu Hakkında Uyarı. Bu Websitesi, güncel ve geçerli HTC hizmetleri ve ürünlerini yansıtmayı amaçlamaktadır; ancak, belirli bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilir.  Websitesi ihbarsız olarak değiştirilebilir ve yazım hataları, yanlışlıklar ya da eksiklikler içerebilir. Websitesi'nde gördüğünüz renkler (örneğin, ürün renkleri) bilgisayarınızın özelliklerine ve ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve gerçek renkleri doğru olarak yansıtmayabilir. Size kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmış olan Websitesi'nde verilen her türlü bilgiye güvenmemeyi kabul ediyorsunuz.

 7. Kullanıcı İçeriği. Websitesi kullanıcıların ve genel halkın HTC ile iletişime geçmelerini sağlamak üzere tasarlanmış (bloglar, destek forumları, vb. gibi) iletişim özellikleri barındırabilir ve İçerik aynı zamanda Websitesi'ne ya da belirli bir Hizmet'e kullanıcılar tarafından gönderilebilir. “Kullanıcı İçeriği”, Websitesi kullanıcıları tarafından Websitesi ya da bir Hizmet'e gönderilen 9 nolu Maddede belirtilen Geri Bildirim hariç olmak üzere. herhangi bir içerik ile ilgili tüm meta veriler de dahil, tüm bilgi, grafik, metin, görüntü, yazılım, ses dosyası, video, iletişim ve diğer malzemeler anlamına gelmektedir. Tüm Kullanıcı İçeriği gizli olmayan ve belirli bir sahibi olmayan içerik olarak kabul edilir. Sizin tarafınızdan ya da hesabınız vasıtasıyla karşıya yüklenen, karşıdan yüklenen, yollanan, e-posta ile gönderilen, aktarılan, saklanan ya da herhangi bir şekilde kullanıma açılan tüm Kullanıcı İçeriğinden sadece siz sorumlusunuz. HTC, Websitesi kullanılarak gönderilen ya da aktarılan Kullanıcı İçeriğini kontrol edemeyebilir ve herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin doğruluğu, tamlığı veya niteliği hususunda garanti vermez. HTC, Kullanıcı İçeriğini ön elemeden geçirmemesine karşın, herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin uygun ve burada yer alan geçerli Şartlar'a uyumlu olup olmadığına karar verme hakkına sahiptir ve önceden bildirimde bulunmaksızın ve takdir yetkisi sadece kendisine ait olmak üzere, istediği zaman Kullanıcı İçeriğini ön elemeden geçirebilir, filtreden geçirebilir, kısıtlayabilir, engelleyebilir, kaldırabilir, reddedebilir, değiştirebilir ya da çıkarabilir. HTC, Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak sorumluluk taşımayacaktır. HTC, Websitesi ya da bir Hizmet kullanılarak aktarılan ya da saklanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin güvenliğini ya da kullanılabilirliğini taahhüt etmez ve Websitesi ya da bir Hizmet'in erişimini ya da kullanımını izleyeceğine dair beyanda bulunmaz. HTC, hassas kişisel bilgileri yayınlamamanızı veya paylaşmamanızı önerir.

 8. Kullanıcı İçeriğine İlişkin Lisans. HTC, Websitesi ya da ilişkili bir Hizmet'i kullanarak sunduğunuz ya da kullanılabilir hale getirdiğiniz Kullanıcı İçeriği üzerinde mülkiyet hakkı iddia etmemektedir. Ancak diğer kullanıcılar ya da kamu tarafından erişilebilir Websitesi alanlarında Kullanıcı İçeriğini ve/veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri göndererek, yollayarak ya da aktararak, HTC'ye ve söz konusu Kullanıcı İçeriğine erişimi olan kişilere, söz konusu Kullanıcı İçeriğini kullanmak, iletmek, dağıtmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, üçüncü taraflara ifşa etmek, yayınlamak, çevirmek, kamu önünde icra etmek ve kamuya göstermek ve söz konusu Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak adınızı ve kişisel olarak tanımlanabilir diğer bilgilerinizi kamuya yayınlamak üzere dünya genelinde geçerli,  ücretsiz, münhasır olmayan bir lisans vermeyi kabul etmiş oluyorsunuz. HTC, tarafınızca Websitesi'ne gönderilen ya da yüklenen herhangi bir malzemenin fikri mülkiyet haklarını ya da gizlilik haklarını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir üçüncü tarafa (biliyorsa) kimliğinizi ifşa edebilir.  Erişebilir Websitesi alanlarında diğer kullanıcılara veya kamuya Kullanıcı İçeriğini göndererek, yollayarak ya da aktararak, söz konusu Kullanıcı İçeriğinin sahibi olduğunuzu veya bunu dağıtma yetkisine sahip olduğunuzu (yürürlükte bulunan tüm gizlilik kanunları nezdinde gerek görülen tüm muvafakatler dahil olmak üzere) ve ayrıca Kullanıcı İçeriğinin kullanımı ile yayınının, hiçbir yasayı ihlal edecek şekilde gerçekleşmediğini beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. Websitesi ve ilişkili herhangi bir Hizmet'i sunmak ve Kullanıcı İçeriğinin bunlar üzerinde kullanılabilir olmasını sağlamak için, HTC'nin, Kullanıcı İçeriğini halka açık muhtelif ağlarda ve muhtelif ortamlarda aktarabileceğini ve Kullanıcı İçeriğinizi çoğaltabileceğini, düzeltebileceğini ve değiştirebileceğini, HTC’nin Kullanıcı İçeriğini saklayabileceğini ve alabileceğini, kullanıcıların ve diğer kamu bireylerinin kullanımına açabileceğini ve teknik gerekliliklere uygun hareket etmek için ve herhangi bir şekilde, Websitesi'nin çalıştırılması ile ilgili olarak değişiklik yapabileceğini ve, kabul etmiş oluyorsunuz.  HTC, sizin tarafınızdan ya da herhangi başka bir Websitesi kullanıcısı tarafından gönderilen herhangi bir materyalin içerik ve doğruluğundan sorumlu veyahut herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü değildir.  HTC, Websitesi'ne gönderilen herhangi bir gönderi ya da malzemeyi, Davranış Kuralları'na uymama da dahil olmak üzere herhangi bir sebeple kaldırma hakkını saklı tutar.

 9. Geribildirim (görüşler). HTC'ye HTC ürünleri ile hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak öneri gönderdiğiniz ya da öneride bulunduğunuz (“Geribildirim”) takdirde, arz ya da teklif etmek suretiyle HTC'ye, HTC'den herhangi bir tazminat ya da telif hakkı ücreti talebinde bulunmaksızın Geribildirim ile ilgili olarak, dünya genelinde tüm hak, mülkiyet ve menfaati fiilen ve gayrikabili rücu devrettiğinizi ve yürürlükte bulunan yasaların izin verildiği nispette, Geribildirim ile ilgili olarak edinebileceğiniz tüm manevi haklardan feragat ettiğinizi kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca HTC'ye gönderdiğiniz veya yapmış olduğunuz Geribildirim ile ilgili olarak HTC ya da HTC'nin hukuki halefleri aleyhinde herhangi bir hukuki talepten fiilen ve gayrikabili rücu feragat etmiş bulunuyor ve kesin surette böyle bir hukuki talepte bulunmayacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca bu devir ve feragatin, tarafınızca başka bir eyleme geçilmesine ya da daha başka belgelerin düzenlenmesine gerek olmaksızın yürürlüğe gireceği hususunu da kabul etmiş oluyorsunuz.

 10. HTC İçeriği; Mülkiyet Hakları; Lisans; Güncelleştirmeler. HTC İçeriği” HTC ve HTC'nin lisansörlerinin Websitesi ile ilgili olarak size vermiş olduğu, herhangi bir içerik ile ilgili tüm meta veriler de dahil, tüm bilgi, grafik, metin, görüntü, yazılım, ses dosyası, video, iletişim ve diğer materyaller anlamına gelmektedir. HTC ve HTC'nin lisansörleri, HTC içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi ve Websitesi'nin "Görünüm ve Kullanım"ı da dahil olmak üzere, tüm HTC İçeriğinin sahibidir. HTC ve HTC'nin lisansörleri, size Websitesi'nin bir parçası olarak ya da Websitesi ile ilgili olarak temin edilen (güncelleştirmeler ve sürüm yükseltmeler de dahil) Websitesi'nin kullanımı, HTC İçeriği ve her tür yazılım ( “Yazılım”) ile ilgili her türlü yasal hak, mülkiyet ve menfaatin ve ayrıca bunlarda mevcut her türlü fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet haklarının sahibidir. HTC, Hizmet'in bir parçası olarak ve Şartlar doğrultusunda HTC'nin vermiş olduğu Yazılımı kullanmanız amacıyla size kişisel, münhasır olmayan, devredilemez ve sınırlı bir lisans vermektedir. HTC, zaman zaman aygıtınıza otomatik olarak yüklenebilecek ve kurulabilecek Yazılım güncelleştirmeleri gönderebilir. Bu güncelleştirmeler, hata giderme, özellik geliştirme, iyileştirme özelliklerini ya da Yazılım yeni sürümlerini içerebilir. HTC'nin otomatik olarak size bu güncelleştirmeleri gönderebileceğini ve gerekli durumlarda bunları alıp aygıtınıza yükleyeceğinizi kabul etmiş oluyorsunuz.

 11. Taahhütte Bulunmama. Websitesi, Bağlı Siteler, İçerik, Üçüncü Kişi Metryalleri ve Hizmetleri ve ilgili tüm web siteleri ve sınırlama olmaksızın Websitesi vasıtasıyla aygıtınızda kurulu olan Yazılım için gene aygıtınıza yüklediğiniz güncelleştirme ve sürüm yükseltmeler, "OLDUĞU GİBİ", "GARANTİ VERİLMEKSİZİN" ve "KULLANILABİLİR ŞEKİLDE" verilmiştir, ve yeterli nitelik, performans, kullanışlılık, güvenlik, doğruluk ve emek konusunda tüm riskler ile ilgili sorumluluk, yasaların öngördüğü azami ölçüde size aittir. HTC ve HTC'nin sağlayıcıları ve lisansörleri, sınırlama olmaksızın zımni ticari taahhütler, ticari nitelik, belli bir amaca uygunluk veya ihlal durumunun olmaması gibi durumlar da dahil olmak üzere, sarihen, zımnen ya da yasal olarak, hiçbir beyan, taahhütte bulunmayacaktır ya da şart koşmayacaktır. HTC, HTC'nin sağlayıcıları ve lisansörler, bilhassa (i) Websitesi ya da Hizmetler'in, gereksinimlerinizi karşılayacağına; (ii) Websitesi ya da Hizmetleri'nin, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak verileceğine; (iii) Websitesi ya da Hizmet'i kullanarak verdiğiniz bilgilerin, doğru ve güvenilir olacağına; veya (iv) Websitesi'nin bir parçası olarak size temin edilen Yazılım'daki kusur veya hataların düzeltileceğine dair hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Websitesi'ni kullanımınızdan ya da oradan veyahut bağlı başka bir websitesinden herhangi bir malzeme indirmenizden dolayı, hizmet engelleme saldırısı dağıtımı, virüs ya da bilgisayarınıza, bilgisayara programlarınıza, verilerinize ya da başkaca mülki malzemelerinize bulaşabilecek diğer teknik olarak zararlı malzemenin vereceği herhangi bir kayıp ya da hasardan HTC sorumlu olmayacaktır. Websitesi vasıtasıyla karşıdan yüklediğiniz ya da elde ettiğiniz tüm içerik ve diğer malzemelere, riski tamamen size ait olmak üzere erişim sağlarsınız ve aygıtınıza gelebilecek herhangi bir zarardan veyahut herhangi bir malzemenin karşıdan yüklenmesinden kaynaklanan veri veya içerik kaybından sadece siz sorumlu olursunuz. HTC, Websitesi'nin veya Websitesi'nin herhangi bir özelliğinin ya da bölümünün, belli bir konumda kullanılabilir olduğunu ya da kullanılmaya uygun olduğunu beyan ya da taahhüt etmez. Websitesi'ne erişim ya da Websitesi'nin kullanımı ile ilgili olarak yürürlükte bulunan yasalara uygun hareket etmekle mükellefsiniz. Yerel yasalar tahtında olup burada yer alan Şartların değiştiremeyeceği ilave tüketici haklarınız bulunabilir.  Bilhassa, yerel düzenlemelerin, hariç tutulamayacak olan hukuki şartları gerektirmesi durumunda, söz konusu şartların, işbu belgede yer aldığı addedilecektir, ancak HTC’nin, gerekli görülen söz konusu hukuki şartların ihlali ile ilgili sorumluluğu, yürürlükte bulunan düzenlemeler doğrultusunda ve söz konusu düzenlemelere göre öngörülen nispette sınırlandırılmıştır.

 12.  Belirli Zararlarla İlgili Taleplerden Feragat. Yürürlükte bulunan yasaların öngördüğü azami nispette, HTC veya herhangi bir sağlayıcı ya da lisansör, kendilerine ihtimal dahilinde gerçekleşebileceği bildirilmiş olsa dahi, burada yer alan Şartlar, Hizmet, Hizmet'i kullanımınız, Yazılım, Bağlı Siteler, HTC İçeriği veya Üçüncü Kişi Materyalleri veya hizmetlerden doğan, bunlara dayanan, bunlardan sonuçlanan ya da bunlar ile herhangi bir şekilde ilgisi bulunan (a) netice kabilinden zararlarndan, özel zararlardan, arızi zararlardan, dolaylı zararlardan veya cezai zararlardan, veya (b) ayrıca kâr kaybı veya gizli veya diğer bilgilerin kaybı; iş durması; bedeni zarar ve maddi zarar; gizliliğin kaybı; iyi niyet ve makul ihtimam ilkeleri çerçevesinde görevlerin ifa edilmemesi; veya ihmalden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.  Bazı yargı çevreleri, arızi ya da netice kabilinden zararlarının veyahut bedeni zarar ile ilgili tazminat taleplerinin hariç kılınmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermemektedir; bu bağlamda yukarıda olduğu gibi zararların sınırlandırılması ya da hariç tutulması, sizin için bahis konusu olmayabilir.

 13. Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Münhasır Hukuki Çözüm. Yürürlükte bulunan yasaların öngördüğü azami nispette, HTC ve HTC'nin sağlayıcıları ile lisansörlerinin, size karşı azami ve toplam sorumluluğu ve sizin de, Şartlar çerçevesinde, tüm zarar ve ziyan, maddi zarar ve tüm hukuki taleplerden kaynaklanan zararlar karşısında ve ayrıca Şartlar, Websitesi, Websitesi'ni kullanımınız, Yazılım, Bağlı Siteler, HTC İçeriği veya Üçüncü Kişi Metryalleri veya hizmetlerden doğan, bunlara dayanan, bunlardan sonuçlanan ya da bunlar ile herhangi bir şekilde ilgisi bulunan dava gerekçeleri karşısında münhasır hukuki çözümünüz, Hizmet'e makul bir şekilde istinat etmek suretiyle gerçekleştireceğiniz fiili zararları beş dolara (5,00 ABD Dolarına) kadar tazmin etmek şeklinde olacaktır. . Şartlar, Websitesi, Hizmet'i kullanımınız, Yazılım, Bağlı Siteler, HTC İçeriği veya Üçüncü Kişi Materyalleri veya Hizmetleri çerçevesinde ya da bunlarla ilgili olarak birden hazla hukuki talebin ya da davanın mevcudiyeti, para tazminatlarının sınırı yükseltmeyecek veya artırmayacaktır. Yürürlükte bulunan yasaların öngördüğü azami nispette, fiilen bu gibi maddi tazminatlar, sizin yegâne hukuki çözümünüz olacaktır.
  Bazı yargı çevreleri belirli sözleşme şartlarına izin vermemektedir. Yetkili bir mahkemenin, yukarıda belirtilen sorumluluk üst limitinin uygulanmasının mümkün olmadığına kanaat getirmesi durumunda, söz konusu limit aynı nispette uygulanmayacak ve “beş dolara (5,00 ABD Dolarına) kadar”  ibaresi yerine “sorumluluğun doğduğu muamelenin değerine kadar” ibaresinin getirildiği addedilecektir. Burada yer alan 13 nolu Maddede hiçbir hususun, yürürlükte bulunan düzenlemeler tahtında hariç kılınamayacak sorumluluğu hariç tutacağı anlamına geldiği şeklinde yorumlanmayacak, ancak istifade edebileceğiniz bu gibi herhangi bir hukuki hakkın, söz konusu düzenlemelerce öngörüldüğü nispette sınırlandırıldığı addedilecektir.

 14. Tazminat. HTC, HTC'nin yöneticileri, müdürleri, çalışanları, temsilcileri, ortakları, sağlayıcıları ve lisansörlerini, makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, (a) Websitesi ya da bir Hizmet'i kullanarak hesabınızdan gönderdiğiniz, yolladığınız, aktardığınız veya herhangi bir şekilde kullanıma açtığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriği; (b) hesap bilgilerinizi kullanarak Websitesi ya da bir Hizmet'i kullanmanız ve meydana gelen etkinlikler; (c) Şartları ihlal etmeniz; ve (d) herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeniz ile ilgili olarak veyahut bunlardan dolayı ortaya çıkan üçünü kişi hukuki taleplerine karşı savunacak, HTC’nin zararlarını tazmin edecek ve HTC’yi bu zararlardan beri kılacaksınız. Bu güvence, Şartlar ve Websitesi ya da Hizmet'i kullanımınız feshedilene ya da iptal edilene değin devam edecektir.

 15. Münferit Hukuki Çözümler. 12 nolu Madde kapsamında zararların hariç kılınması, 13 nolu Madde kapsamında yer alan münhasır hukuki çözümünüzden bağımsız olacak ve söz konusu münhasır hukuki çözüm, esas amacı dışında kalır ya da başka bir şekilde yürürlüğe konamaz ise dahi devam edecektir. İstisna ve sınırlamalar, yürürlükte olan yasalar tahtında men edilmediği sürece, 12 ve 13 nolu Maddelerde yer alan sorumluluk sınırlamalarının her biri, zararların (a) sözleşmenin ihlalinden, (b) teminatın ihlalinden, (c) ihmal ve yalan beyan da dahil olmak üzere hata veya haksız fiilden, (d) kusursuz sorumluluktan veyahut (e) başka bir dava nedeninden dolayı ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın geçerli olacaktır.

 16. Telif Hakkı Bildirimi ve İçeriği Kaldırma İşlemleri. HTC ile üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarına uymayı kabul ediyorsunuz. Hizmet vasıtasıyla kullanılabilir materyalin, herhangi bir üçüncü kişinin telif hakkını ihlal ettiği kanaatindeyseniz, lütfen Telif Hakkı & Fikri Mülkiyet. başlıklı kısımda tarif edilen bildirim işlemini kullanarak HTC'nin telif hakkı temsilcisini bilgilendiriniz. HTC, bildirimi aldıktan sonra olası ihlale yönelik materyalleri kaldırabilir ya da söz konusu materyallere erişimi devre dışı bırakabilir. HTC, HTC'nin ya da başkalarının haklarının hesap sahibi ya da Websitesi'ne erişen kişi tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle herhangi bir hesabı ya da Websitesi'ne erişim hakkını feshetme hakkına sahiptir.

 17. Uygulanacak Kanun ve Yasalar ve Yetkili Mahkeme. Kanunların ihtilafı ile ilgili ilkelere bakılmaksızın, (a) Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da yaşıyorsanız, Şartlar ve bu Şartların yorumu ve ihlale yönelik hukuki talepler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Washington Eyaleti'nin kanun ve yasalarına tabi olacaktır; ve (b) diğer tüm bölgelerde, Şartlar ve bu şartların yorumu ve ihlale yönelik hukuki talepler Tayvan (ROC) kanun ve yasalarına tabi olacaktır; ayrıca tüketiciyi koruma yasaları veya haksız rekabet yasalarına tabi tazminat talepleri veyahut haksız fiillerden doğan zararlar da dahil olmak üzere diğer her türlü hukuki talep ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığınız eyaletin kanun veya yasalarına; veyahut Amerika Birleşik Devletleri’nin dışında yaşıyorsanız, hizmetinizi yönlendirdiğimiz ülkenin kanun ve yasalarına tabi olacaktır. Kuzey Amerika ya da Latin Amerika'da yaşıyorsanız, siz ve HTC, Hizmet ile Şartlardan dolayı ortaya çıkan ya da bunlarla ilgili bulunan her türlü ihtilaf, hukuki talep ve davayı, Washington King Bölgesinde bulunan eyalet ve federal mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine intikal ettirmeyi kabul etmiş bulunuyorsunuz.  Başka herhangi bir bölgede yaşıyorsanız, siz ve HTC, Hizmet ya da Şartlardan dolayı ortaya çıkan ya da bunlarla ilgili bulunan her türlü ihtilaf, hukuki talep ve davayı, Taipei İdari Mahkemesi'nin münhasır yargı yetkisine intikal ettirmeyi kabul etmiş bulunuyorsunuz. Malların Uluslararası Satımına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, kesinlikle Şartların ifasından hariç kılınmıştır. A.B.D. ihracat kanunlarını ya da düzenlemelerini veyahut burada yer alan Şartları ihlal etmek suretiyle (Yazılım da dahil olmak üzere)  Websitesi ya da bir Hizmet'ten hiçbir şeyi kullanamaz ya da ihraç edemezsiniz. Aşağıda belirtilen sınırlamalar, yürürlükte yer alan kanunlarca men edilmediği sürece, Şartlar veya Websitesi ya da Hizmet'in kullanımından kaynaklanan ya da bunlar ile ilgisi olan her tür hukuk talebi ya da dava sebebi, söz konusu dava sebebi ortaya çıktıktan sonra bir (1) yıl içerisinde gerçekleşmelidir; aksi takdirde zaman aşımına uğrar.

 18. Şartlarda Yapılan Değişiklikler. HTC, burada yer alan Şartlarda istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Güncellenmiş sürüm, güncelleştirilen Şartlarda aksi belirtilmediği sürece yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir. Şartların en güncel sürümünüwww.htc.com.adresinden istediğiniz zaman gözden geçirebilirsiniz. Şartların güncelleştirilmiş sürümü yürürlüğe girdikten sonra, (mevcut olduğu takdirde) bir kutuyu tıklatarak Şartları kabul etmeniz ya da Websitesi'ni kullanmaya devam etmeniz, Şartların güncelleştirilmiş sürümünü kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Güncelleştirilmiş herhangi bir sürümü kabul etmediğiniz takdirde, kaydınızı derhal feshetmeli ve/veya Websitesi'ni kullanmayı bırakmalısınız.

 19. Fesih. İstediğiniz an hesap kaydınızı feshedebilir ya da Websitesi'ni kullanmayı bırakabilirsiniz.  HTC, bu Şartlar'ı ve Websitesi'ne ya da herhangi bir Hizmet de dahil olmak üzere herhangi bir parçasına erişiminizi her an ihbarsız olarak feshetme hakkını saklı tutar. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 ve 23 nolu Maddeler, feshe rağmen geçerliliğini korur.

 20. Bildirimler. HTC, yasal yollar ile, Websitesi konusunda bildirim yollayarak ya da bu bildirimi HTC'ye vermiş olduğunuz e-posta ya da posta adresine göndererek vermekle yükümlü olduğu (yasal tebligatlar dahil) tüm bildirimleri yapabilir. E-posta ve posta adreslerinizi güncel tutmayı ve Websitesi ile ilgili olarak yollanan bildirimleri kontrol etmeyi kabul etmiş bulunuyorsunuz. HTC'nin aşağıda bildirilen "Yasal Bildirimlerin Gönderileceği Adres"ine postalamak suretiyle bildirimde bulunmayı kabul ediyorsunuz:

  HTC Corporation
  Attn: Legal Department
  23 Xinghua Road 
  Taoyuan District
  Taoyuan City 330, Taiwan


  Bilgi
  HTC America, Inc.
  Attn: Legal Department
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005


 21. Genel. Yetkili bir mahkemenin, burada yer alan Şartların herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olduğuna hükmetmesi durumunda, söz konusu geçersiz ya da uygulanamaz hüküm yerine, asıl hükmün amacına en fazla uyan geçerli ve uygulanabilir bir hüküm uygulanacak ve Şartların kalan hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir. Burada yer alan Şartlardaki madde başlıkları, sadece taraflara kolaylık sağlamak amacıyla verilmiş olup yasal ve sözleşme ile ilgili bir önemi yoktur. HTC, size bildirimde bulunsun ya da bulunmasın, bu Şartları, tamamen ya da kısmen olmak üzere herhangi bir zamanda devredebilir. Bu Şartları devredemezsiniz ya da var ise Websitesi ile ilgili haklarınızı devredemezsiniz ya da alt lisans şeklinde veremezsiniz. HTC’nin siz ya da diğer şahısların ihlali konusunda harekete geçmemesi, daha sonra olabilecek ya da benzeri ihlaller konusunda harekete geçme hakkından feragat edeceği anlamına gelmez. Burada yer alan Şartlar (Gizlilik Bildirimi, Davranış Kuralları ve yer alan diğer şartlar) Websitesi konusunda siz ve HTC arasında tüm sözleşmeyi teşkil etmektedir. Burada yer alan Şartlar, siz ve HTC arasında Websitesi ile ilgili olarak daha önce ve eş zamanlı gerçekleşen tüm iletişimleri geçersiz kılar.  Şartların çevirisi yerel gereklilikler dolayısıyla yapılmıştır.  İngilizce sürüm ile İngilizce olmayan sürüm arasında bir ihtilafın çıkması durumunda, Şartların İngilizce sürümü geçerli olacaktır.

 22. Destek. HTC, Websitesi'ni belli bir bölümü için müşteri desteği verdiğimize dair Websitesi üzerinde bilgi yayınlamadığı sürece, Websitesi ya da Websitesi vasıtasıyla kullanılabilen herhangi bir özellik için müşteri desteği vermemektedir.

 23. Telif Hakkı ve Ticari Marka Bildirimleri. Kullanıcı İçeriği dışında, Websitesi ile ilgili olarak sunulan tüm içerik, © 2012 HTC Corporation ve/veya sağlayıcılarına aittir; Adres: 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan Çin Halk Cumhuriyeti. Tüm hakları Saklıdır. Telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları, Websitesi'nde sağlanan yazılım ve içeriği korumaya yöneliktir. HTC ve/veya HTC'nin sağlayıcıları, Websitesi, HTC İçeriği,Geribildirim ve Yazılım (ve ayrıca Websitesi vasıtasıyla HTC aygıtınız için karşıdan yüklenen güncelleştirmeleri ve sürüm yükseltmeler) ile ilgili hak, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının sahibidir. HTC logosu, HTC quietly brilliant logosu ve/veya Websitesi'nde bahsi geçen diğer HTC ürün adları ve hizmetleri, HTC Corporation'a ait ticari markalardır. Websitesi'nde bahsi geçen tüm diğer şirket adları, ürün adları, hizmet adları ve logolar, ilgili şirketlerin sahip olduğu ticari markalar olabilir.

  © 2012 HTC Corporation