Mail

< < Menu

E-posta iletileri arama

  1. Giriş ekranında Tüm uygulamalar düğmesi dokunun, Posta uygulamasını bulup dokunun.
  2. Ara öğesine dokunun.
  3. Aramanız için kapsamı daraltmak isterseniz, simgesine dokunun, arama seçeneklerini işaretleyin ve Tamam düğmesine dokunun.
  4. Arama kutusuna, aramak istediğiniz sözcükleri girin.
  5. E-posta iletisini açmak için bir sonuca dokunun.

Bir kişiden gelen e-postaları arama

Göndereni hatırlıyor ama o kişiden gelen belirli bir e-postayı bulamıyor musunuz?
  1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
  2. Bir kişiden gelen e-posta iletisini basılı tutun.
  3. Göndericiden gelen tüm postayı göster öğesine dokunun. O kişiden gelen e-posta iletilerinin bir listesi görünür.