Clock

< < Menu

Bir alarm ayarlama

Bir veya daha fazla alarm ayarlayabilirsiniz.
 1. Giriş ekranında Tüm uygulamalar düğmesi dokunun, ardından Saat uygulamasını bulup dokunun.
 2. Alarmlar sekmesinde, bir alarmın onay kutusunu seçip o alarma dokunun.
 3. Alarmı ayarla öğesi altında, alarm zamanını ayarlamak için kaydırma tekerlerini kullanın.
 4. Alarmın birden fazla gün için geçerli olmasını istiyorsanız Tekrarla öğesine dokunun.
 5. Bitti öğesine dokunun.
  Bir alarm ayarlama yöntemini gösteren görüntü.
İpucu:
 • Bir alarmı kapatmak için, o alarmın onay kutusunun seçimini kaldırın.
 • Üç alarmdan fazlasını ayarlamanız gerekirse Alarm ekle öğesine dokunun.
 • Alarm ses düzeyini ayarlamak, alarm sesinin yavaş yavaş yükselmesini sağlamak ve daha fazla işlem için Daha fazla seçenek düğmesi > Ayarlar öğelerine dokunun.

Alarmı erteleme veya sonlandırma

Ekrandaki denetimlere dokunmanın dışında varsayılan olarak, çalan alarmı ertelemek için SES düğmelerine basabilir veya sonlandırmak için telefonu çevirebilirsiniz.

Bu seçenekleri değiştirebilirsiniz.

 1. Alarmlar sekmesinde Daha fazla seçenek düğmesi > Ayarlar öğelerine dokunun.
 2. Ses düğmesi seçenekleri veya Çevirme seçenekleri öğesine dokunun.
 3. Seçenekler menüsünde Ertele veya Kapat öğesini seçin.
İpucu: Alarmın tekrar çalmaya başlamasından önce ne kadar süre geçeceğini değiştirmek isterseniz Erteleme süresi öğesine dokunun.

Bir alarmı silme

 1. Alarmlar sekmesinde > Sil öğesine dokunun.
 2. Silmek istediğiniz alarmları seçip Sil öğesine dokunun.