• ซื้อ

วันที่มีผล: July 20, 2011


หากคุณเชื่อว่างานของคุณได้ถูกลอกด้วยวิธีการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุด้านล่างส่งถึงตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ HTC โปรดทราบว่า HTC จะดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เฉพาะเมื่อคุณแจ้ง HTC ว่าข้อมูลอันเป็นลิขสิทธิ์ของคุณที่อยู่บนไซท์นี้อาจถูกละเมิด การร้องขออื่นใด เช่นการร้องขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค จะไม่ได้รับการตอบผ่านขั้นตอนนี้.


โปรดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ HTC:


  1. ลายเซ็นต์จริงหรือลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการเป็นตัวแทนเจ้าของผลประโยชน์ของลิขสิทธ;
  2. คำอธิบายโดยละเอียดของตำแหน่งที่ข้อมูลที่คุณอ้างที่ถูกละเมิดที่ถูกโพสต์บนไซท์นี้ เพื่อให้ HTC หาข้อมูลนั้นพบได้;
  3. ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล์ของคุณ เพื่อให้ HTC สามารถติิดต่อคุณได้ หากจำเป็น;
  4. ข้อความที่แสดงถึงการร้องทุกข์ถึงการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์, ตัวแทน หรือฝ่ายกฎหมาย และ
  5. ข้อความจากคุณ ที่ระบุถึงข้อมูลที่ให้ว่าเป็นความจริงและถูกต้อง และแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตเพื่อให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์.

หากคุณเข้าถึงไซท์นี้จากอเมริกาเหนือหรือลาตินอเมริกา ตัวแทนของ HTC สำหรับการเรียกร้องด้านการละเมิดลิขสิทธิ์บนไซท์นี้สามารถติดต่อได้ดังนี้:


Copyright Agent; Legal Department
HTC America, Inc.
13920 SE Eastgate Way, Suite 400
Bellevue, WA 98005
Phone: (425) 679-5318
Fax: (425) 861-1715
Email: copyright_americas@htc.com


หากคุณเข้าถึงไซท์นี้จากนอกอเมริกาเหนือหรือลาตินอเมริกา ตัวแทนของ HTC สำหรับการเรียกร้องด้านการละเมิดลิขสิทธิ์บนไซท์นี้สามารถติดต่อได้ดังน:


Copyright Agent; Legal Department
HTC Corporation
23 Xinghua Road,
Taoyuan District,
Taoyuan City 330, Taiwan
Phone: +886-3-3753252
Fax: +886-3-3753251
Email: Global-Copyright@htc.com