Backup and Transfer

การสำรองข้อมูลโทรศัพท์ Android 6 หรือ 7

หากคุณมีโทรศัพท์ HTC ที่ใช้ Android 6 หรือ 7 ใช้บัญชี Google ของคุณเพื่อสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณไปยัง Google Drive

นี่คือรายการที่สามารถสำรองข้อมูลได้:

หน้าหลัก วอลล์เปเปอร์
รายการแอพพลิเคชัน
 • แอพพลิเคชันที่ติดตั้งผ่าน Google Play Store
 • ขนาดตารางของหน้าจอแอพพลิเคชันและลำดับการจัดเรียงหากโทรศัพท์ของคุณรองรับ HTC เซ้นส์ โฮม
ข้อมูลแอพพลิเคชันและการตั้งค่า
 • Google Calendar และการตั้งค่า Gmail
 • ข้อมูลที่สามารถซิงค์กับบัญชี Google ของคุณได้ เช่น ผู้ติดต่อ Google และเหตุการณ์ปฏิทิน
 • รายชื่อและประวัติการโทรในแอพพลิเคชันบุคคล, รายชื่อประเทศในนาฬิกา และสภาพอากาศ และบัญชีอีเมลในแอพพลิเคชันเมล หากได้โหลดแอพพลิเคชัน HTC เหล่านี้ลงบนโทรศัพท์ของคุณก่อน
 • ข้อมูลและการตั้งค่าในแอพพลิเคชันของบุคคลที่สามที่คุณติดตั้ง ขึ้นอยู่กับว่าแอพพลิเคชันเหล่านั้นอนุญาตให้ดำเนินการหรือไม่
การตั้งค่าอุปกรณ์ เสียงเรียกเข้า Wi‍-Fi เครือข่ายและรหัสผ่าน และการตั้งค่าเฉพาะสำหรับอุปกรณ์
 1. ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น แตะที่ สำรองข้อมูลและรีเซ็ต
 2. แตะที่ สำรองข้อมูลของฉัน
 3. แตะที่สวิตช์ เปิด/ปิด เพื่อเปิดการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ และจากนั้น กดปุ่ม กลับ บนโทรศัพท์ของคุณ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้ คืนค่าโดยอัตโนมัติ อยู่

  การดำเนินการนี้จะช่วยให้สามารถคืนค่าข้อมูลและการตั้งค่าของแอพพลิเคชันเมื่อคุณติดตั้งแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เครื่องอื่นใหม่อีกครั้ง

การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติจะทำการสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณเข้าในโฟลเดอร์ส่วนตัวใน Google Drive เป็นระยะ ๆ การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติจะดำเนินการในทุก ๆ 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ กำลังชาร์จ และมีการเชื่อมต่อเข้าเครือข่าย Wi‍-Fi

จะไม่มีการคิดรวมข้อมูลจากการสำรองข้อมูลเข้าในโควต้าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Google Drive ของคุณ จะไม่มีการสำรองข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่หรือไฟล์ที่นักพัฒนาแอพพลิเคชันเลือกที่จะยกเว้นจากการบริการ