Instellingen & Services
Dataverbinding
Instellingen & Services

Dataverbinding

Als u de HTC Wildfire S de eerste keer inschakelt, wordt hij automatisch ingesteld op het gebruik van de gegevensverbinding van uw mobiele aanbieder (als de SIM-kaart is geplaatst).

Controleren welke gegevensverbinding u gebruikt

 1. Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.
 2. Tik op Mobiele netwerken > Aanbiederkeuze of op Namen draadloze toegangspunten.

De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer. Als de gegevensverbinding echter niet is ingeschakeld en u bent ook niet met een Wi-Fi netwerk verbonden, ontvangt u geen automatische updates van uw e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.
 1. Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.
 2. Klik in het keuzevakje Mobiel netwerk om de gegevensverbinding in te schakelen; maak het keuzevakje leeg om de verbinding uit te schakelen.

Een nieuw toegangspunt toevoegen

Voordat u een nieuwe gegevensverbinding toevoegt, moet u de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij uw mobiele aanbieder.
 1. Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.
 2. Tik op Mobiele netwerken > Namen draadloze toegangspunten.
 3. Druk in het venster APNs op en tik op Nieuwe APN.
 4. Typ de APN-instellingen in het venster Toegangspunt bewerken. Tik op een APN-instelling om deze te bewerken.
 5. Druk op en tik vervolgens op Opslaan.

Data roaming inschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van uw mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer u buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.

Waarschuwing: Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met uw mobiele aanbieder over de tarieven voor roaming voordat u daar gebruik van maakt.
 1. Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.
 2. Tik op Mobiele netwerken en selecteer het keuzevakje Gegevensroaming.
U kunt ook het keuzevakje Geluid voor gegevensroaming selecteren als u wilt dat de HTC Wildfire S geluid maakt zodra u verbinding maakt met een roaming netwerk.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
392
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-wildfire-s
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-connections_internet-data