Instellingen & Services
Dataverbinding
Instellingen & Services

Dataverbinding

Als je de HTC One V voor het eerst inschakelt, wordt hij automatisch ingesteld op het gebruik van de gegevensverbinding van je mobiele dienstverlener (als de SIM-kaart is ingestoken).

Controleren welke gegevensverbinding je gebruikt

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Mobiel netwerk > Mobiele providers of op Namen toegangspunten.

De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op de Mobiel netwerk-schakelaar Aan/uit om het in of uit te schakelen.
Belangrijk: Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

Een nieuw toegangspunt toevoegen

Belangrijk: Voordat je een nieuwe gegevensverbinding toevoegt, moet je de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij je mobiele aanbieder.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Mobiel netwerk > Namen toegangspunten.
 3. Tik in het scherm APNs op > Nieuwe APN.
 4. Typ de APN-instellingen in het venster Toegangspunt bewerken. Tik op een APN-instelling om deze te bewerken.
 5. Tik op > Opslaan.

Data roaming inschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.

Waarschuwing: Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je mobiele aanbieder over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Mobiel netwerk en selecteer vervolgens de optie Gegevensroaming.
Je kunt ook de optie Geluid bij dataroaming selecteren als je graag hebt dat de HTC One V geluid maakt zodra je een verbinding maakt met een roaming netwerk.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
439
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-one-v
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-connections_internet-data