Instellingen & Services
Wi‑Fi
Instellingen & Services

Wi-Fi

Om Wi-Fi op uw toestel te kunnen gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "‍hotspot"‍. De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-signaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-signaal doorheen moet.

Wi-Fi inschakelen en verbinding met een draadloos netwerk maken

 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Draadloos en netwerken en klik in het keuzevakje Wi-Fi om Wi-Fi in te schakelen. De HTC Flyer scant vervolgens naar beschikbare draadloze netwerken.
 3. Tik op Wi-Fi-instellingen De namen en beveiligingsinstellingen van de beschikbare Wi-Fi-netwerken worden onder Wi-Fi netwerken weergegeven.
 4. Als het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken niet in de lijst met gedetecteerde netwerken staat, schuift u omlaag en tikt u op Wifi-netwerk toevoegen. Voer de instellingen van het draadloze netwerk in en tik op Opslaan.
 5. Tik op het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Wanneer u een open (niet-beveiligd) netwerk selecteert, wordt u automatisch verbonden met het netwerk.
 6. Als u een netwerk selecteert waarvoor een code nodig is, typt u de sleutel en tikt u op Verbinding maken.

Wanneer uw HTC Flyer verbinding heeft met een draadloos netwerk, wordt het Wi-Fi-pictogram weergegeven in de statusbalk en ziet u de signaalsterkte (aantal verlichte balken).

De volgende keer dat uw HTC Flyer verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dat u eerder hebt gebruikt, wordt u niet meer gevraagd om de sleutel of andere beveiligingsgegevens in te voeren, behalve wanneer u de fabrieksinstellingen van de HTC Flyer terugzet.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met EAP-TLS beveiliging

U moet mogelijk een netwerkcertificaat (*.p12) op uw HTC Flyer installeren voodat u verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk met het EAP-TLS verificatieprotocol.
 1. Sla het certificaat op in de basismap van de geheugenkaart.
 2. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 3. Tik op Beveiliging > Installeren van SD-kaart.
 4. Selecteer het netwerkcertificaat dat nodig is om het EAP-TLS-netwerk te bereiken.
 5. Schakel Wi-Fi in en maak verbinding met een draadloos netwerk

De status van draadloze netwerken controleren

 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Draadloos en netwerken > Wi-Fi-instellingen.
 3. Tik op het draadloze netwerk waarmee de HTC Flyer op dit moment verbonden is.
Een bericht verschijnt met de naam van het Wi-Fi netwerk, de status, snelheid, signaalsterkte enzovoort.
Opmerking: Als u de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, tikt u in dit vak op Vergeten. Als u opnieuw verbinding wilt maken met een draadloos netwerk dat u hebt verwijderd, moet u het opnieuw selecteren in de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken. Als het een beveiligd draadloos netwerk is, moet u de aanmeldgegevens voor het draadloze netwerk nogmaals invoeren.

Met een ander Wi-Fi netwerk verbinden

 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Draadloos en netwerken > Wi-Fi-instellingen. Gedetecteerde Wi-Fi-netwerken worden in de sectie Wi-Fi netwerken getoond.
 3. Tik als u handmatig wilt scannen naar beschikbare Wi-Fi netwerken op > Scannen.
 4. Tik op een ander Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken.

Instellen wanneer de verbinding met een Wi-Fi-netwerk verbroken moet worden

U kunt instellen wanneer gewisseld moet worden tussen Wi-Fi en gegevensverbindingen.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Draadloos en netwerken > Wi-Fi-instellingen.
 3. Tik op Wi-Fi disconnect policy (Beleid verbreken Wi-Fi-verbinding) en kies het gewenste beleid.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
395
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-flyer
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-connections_internet-wifi