Oproepen ontvangen

Oproepen ontvangen

Als een contact belt, verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.
Tip: U kunt de opties beleefde bel en zakmodus gebruiken voor binnenkomende gesprekken. Zie Geluidsinstellingen wijzigen als u wilt weten hoe dat moet.

Een oproep beantwoorden

Zo beantwoordt u een gesprek:
 • Tik op Beantw..
 • Als het scherm uitgeschakeld is terwijl een gesprek binnenkomt, verschijnt het vergrendelscherm. Sleep de balk met de naam of het nummer van de beller omlaag.

Een gesprek weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Tik op Weigeren.
 • Als het scherm is uitgeschakeld wanneer een gesprek binnenkomt, sleept u de balk op het vergrendelscherm omhoog of drukt u op MENU en tikt u op Weigeren.
 • Om het gesprek af te wijzen en een SMS te sturen, drukt u op MENU en tikt u op Bericht verzenden.
Tip: U kunt ook tweemaal op de AAN/UIT-KNOP-knop klikken om een gesprek te weigeren.

Het tekstbericht voor afgewezen gesprekken wijzigen

 1. Druk op MENU in de Telefoonkiezer.
 2. Tik op Instellingen > Standaardbericht bewerken.
 3. Typ het nieuwe bericht en tik op OK.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Druk op de knop Volume omlaag of Volume omhoog.
 • Druk op de AAN/UIT-KNOP.
 • Leg de telefoon met het scherm omlaag op een plat vlak.
  Opmerking: Als de telefoon al met de voorkant omlaag ligt, zal hij nog altijd bellen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

HTC Nummerweergave

Telkens wanneer u belt of u wordt gebeld, ziet u de laatste statusupdate van uw vriend op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter in het telefoonscherm. U mist ook niet de verjaardagen van vrienden. Als uw vriend of vriendin binnen de komende zeven dagen jarig is, verschijnt een herinnering.
0 mensen vonden dit bruikbaar