Xử lý sự cố: Ngõ ra âm thanh và âm lượng phương tiện

Nếu trước đó bạn đã phát nội dung đa phương tiện ở trình duyệt Google Chrome, thì bạn có thể gặp phải tình trạng sau khi phát nội dung đa phương tiện trong ứng dụng (ví dụ như Nhạc hoặc YouTube):

  • Âm thanh chỉ phát lại từ loa trên.
  • Nhấn phím âm lượng không điều chỉnh được âm lượng nội dung đa phương tiện.

Nếu có tình trạng nào ở trên xuất hiện, hãy cập nhật trình duyệt Google Chrome lên phiên bản mới nhất (35.0.1916.122 hoặc cao hơn).

Nếu tạm thời bạn không truy cập được Internet và không thể cập nhật, hãy đóng trình duyệt Google Chrome. Nhấn phím Ứng dụng gần đây (gần phím Màn hình chính), sau đó kéo Google Chrome lên gần đó.