Sao lưu và Chuyển dữ liệu

Chuyển nội dung iPhone

Tải về và cài đặt ứng dụng Google Drive trên iPhone và sử dụng để sao lưu nội dung iPhone vào Tài khoản Google của bạn. Để tìm hiểu cách thức, truy cập https://www.android.com/switch/.

Trên điện thoại HTC của bạn, phải đăng nhập vào cùng Tài khoản Google mà bạn đã dùng để sao lưu iPhone của bạn. Số liên lạc, lịch hẹn, ảnh và video sau đó sẽ được đồng bộ vào điện thoại HTC của bạn.