Sao lưu và Chuyển dữ liệu

Chuyển nội dung từ điện thoại Android

Mở điện thoại Android cũ của bạn, tải về Công cụ chuyển file HTC và sử dụng nó để chuyển nội dung của bạn sang điện thoại HTC mới.

Các loại nội dung được lưu trữ cục bộ trên điện thoại cũ của bạn mà Công cụ chuyển file HTC có thể chuyển bao gồm địa chỉ liên lạc, tin nhắn, nhạc, ảnh, video và một số cài đặt. Có thể chuyển nhiều loại dữ liệu hơn như lịch sử cuộc gọi, tài khoản email và một số cài đặt ứng dụng HTC từ các điện thoại HTC có HTC Sense 5.5 trở lên.

 1. Trên điện thoại mới của bạn, đi đến Cài đặt.
 2. Chạm Lấy nội dung từ điện thoại khác hoặc Hệ thống > Lấy nội dung từ điện thoại khác.
 3. Chọn để chuyển dữ liệu từ điện thoại HTC Android hoặc điện thoại Android khác.
 4. Trên màn hình Lấy nội dung từ điện thoại khác, chạm vào Tiếp tục.
 5. Trên điện thoại cũ, tải về và cài đặt Công cụ chuyển file HTC từ ứng dụng Google Play Store, và mở công cụ lên.
 6. Khi nhìn thấy mã PIN trên điện thoại cũ, đảm bảo mã PIN đó cũng xuất hiện trên điện thoại HTC mới trước khi bạn tiếp tục.
  Ghi chú: Nếu mã PIN không xuất hiện, chạm vào Thử lại trên điện thoại cũ. Nếu nó vẫn không xuất hiện, điều này có thể có nghĩa rằng điện thoại cũ không thể kết nối với điện thoại HTC. Khi điều này xảy ra, hãy thử phương pháp chuyển dữ liệu khác.
 7. Trên điện thoại cũ của bạn, bấm Xác nhận.
 8. Trên điện thoại cũ, hãy chọn loại nội dung bạn muốn chuyển, chạm vào Chuyển dữ liệu.
 9. Chờ để hoàn tất chuyển dữ liệu.
 10. Chạm vào Xong trên cả hai điện thoại.