Sao lưu và Chuyển dữ liệu

Khôi phục lại từ HTC Backup

Nếu bạn đã sao lưu điện thoại cũ bằng cách sử HTC Backup, bạn có thể khôi phục bản sao lưu đã lưu của bạn vào điện thoại HTC mới.
Quan trọng:
 • Việc khôi phục lại bản sao lưu sẽ ghi đè lên cài đặt và dữ liệu hiện tại trên điện thoại HTC.
 • Tùy thuộc vào số lượng nội dung, việc khôi phục bản sao lưu vào điện thoại của bạn qua kết nối dữ liệu có thể phải chịu thêm chi phí dữ liệu và mất nhiều thời gian. Khuyến nghị sử dụng kết nối Wi-Fi.
 • Để khôi phục lại các ứng dụng đã mua, bạn cần phải tải về và cài đặt chúng thông qua ứng dụng Google Play Store.
 1. Sau khi hoàn tất thiết lập điện thoại HTC mới, hãy mở bảng Thông báo, sau đó bấm vào thông báo Chuyển hoặc khôi phục nội dung của bạn.

  Bạn cũng có thể đi đến Cài đặt, sau đó chạm vào Hệ thống hoặc Sao lưu và đặt lại.

 2. Chạm vào Khôi phục lại từ HTC Backup.

  Nếu điện thoại của bạn được cài đặt sẵn với Android 6 hoặc cao hơn, bạn sẽ được nhắc tải về ứng dụng HTC Restore. Cài đặt và mở ứng dụng này, và sau đó chạm vào Khôi phục lại từ HTC Backup.

 3. Nếu màn hình Tài khoản HTC xuất hiện, đăng nhập bằng cùng một tài khoản mà bạn sử dụng để sao lưu điện thoại cũ của bạn.

  Lịch sử sao lưu của bạn khi đó sẽ được hiển thị.

 4. Chọn bản sao lưu, và sau đó chạm vào Tiếp tục.
 5. Nếu được nhắc, đăng nhập vào tài khoản lưu trữ đám mây của bạn.
 6. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để khôi phục lại bản sao lưu và tiếp tục thiết lập điện thoại của bạn.
 7. Vuốt mở bảng Thông báo để kiểm tra xem có bất kỳ thông báo nào để hoàn thành việc cài đặt điện thoại của bạn.

Ứng dụng miễn phí từ Google Play Store sẽ được phục hồi trong nền, và bạn có thể theo dõi quy trình thông qua thông báo trong thanh trạng thái. Để khôi phục lại các ứng dụng đã mua, bạn cần phải tải về và cài đặt chúng từ Google Play Store.