Sao lưu và Chuyển dữ liệu

Khôi phục sao lưu bằng Tài khoản Google

Dưới đây là cách để khôi phục bản sao lưu từ lưu trữ Google Drive của bạn vào điện thoại HTC mới.
  1. Khi bạn bật điện thoại lần đầu tiên hoặc sau khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu thiết lập điện thoại.
  2. Khi được nhắc, đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
  3. Chọn từ điện thoại cũ nào bạn muốn khôi phục lại các ứng dụng và dữ liệu.
  4. Chọn để khôi phục lại tất cả ứng dụng, hoặc chỉ chọn những ứng dụng bạn muốn cài đặt trên điện thoại mới của bạn.
  5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt điện thoại và khôi phục lại các ứng dụng.
Ghi chú: Việc khôi phục lại hình nền có thể phụ thuộc vào khả năng tương thích độ phân giải màn hình giữa điện thoại cũ và mới của bạn.