Sao lưu và Chuyển dữ liệu

Sao lưu một điện thoại Android 8 hoặc 9

Trên các điện thoại HTC chạy Android 8 hoặc 9, đây là những nội dung có thể sao lưu vào Google Drive bằng cách sử dụng Tài khoản Google của bạn.
Màn hình chính Hình nền
Danh sách ứng dụng
 • Ứng dụng được cài đặt qua Google Play Store.
 • Kích thước lưới của màn hình ứng dụng, thứ tự sắp xếp và thư mục ứng dụng bạn đã tạo trong chế độ xem Tùy chỉnh.
Dữ liệu ứng dụng
 • Tin nhắn văn bản SMS.
 • Lịch sử cuộc gọi.
 • Dữ liệu được đồng bộ hóa với Tài khoản Google như Danh bạ, Lịch hẹn, Gmail, và các nội dung khác.

  Gợi ý: Để xem và chọn các loại dữ liệu để đồng bộ, hãy vào mục Cài đặt > Tài khoản và đồng bộ hoặc Cài đặt > Người dùng và tài khoản. Nhấn vào Tài khoản Google, sau đó nhấn Đồng bộ tài khoản.

 • Các hành động trong ứng dụng bạn đã ghi lại trong điện thoại có hỗ trợ Edge Sense.
 • Dữ liệu trong một số ứng dụng được cài đặt sẵn như HTC Đồng hồThời tiết.
 • Dữ liệu trong các ứng dụng của bên thứ ba bạn cài đặt, tùy thuộc vào việc các ứng dụng này có cho phép điều này hay không.
Cài đặt thiết bị Nhạc chuông, mạng và mật khẩu Wi-Fi, và các cài đặt thiết bị nhất định.

Lưu ý: Để sao lưu tin nhắn SMS trên điện thoại, như HTC 10, được cập nhật từ Android 6 lên 7 và rồi lên Android 8, bạn cần xóa bỏ Tài khoản Google —tài khoản mà bạn dùng làm tài khoản dự phòng của bạn—và đăng nhập lại vào tài khoản này.

Làm theo các bước dưới đây để sao lưu điện thoại HTC chạy Android 8 hoặc 9.

 1. Vào phần Cài đặt.
 2. Tùy thuộc vào model điện thoại của bạn, hãy làm một trong những việc sau:
  • Nhấn Hệ thống > Sao lưu.
  • Nhấn Sao lưu và Khôi phục cài đặt > Tài khoản Google.
 3. Bảo đảm Quay lại Google Drive được bật.
 4. Sử dụng tài khoản Google chính mà bạn đăng nhập vào điện thoại của bạn làm tài khoản sao lưu.

  Hoặc chạm Tài khoản để thêm hoặc chọn một Tài khoản Google và sử dụng nó để sao lưu.

 5. Chạm Dữ liệu chương trình, và sau đó kiểm tra để Tự động khôi phục lại được bật.

  Việc này cho phép cài đặt và dữ liệu của ứng dụng được khôi phục khi bạn cài đặt lại ứng dụng trên điện thoại khác.

Tính năng sao lưu tự động định kỳ sao lưu điện thoại của bạn vào thư mục riêng trong Google Drive. Dữ liệu sao lưu không được tính vào dung lượng lưu trữ Google Drive của bạn. Các file lớn hoặc các file mà nhà phát triển ứng dụng chọn để loại bỏ sẽ không được sao lưu.

Bạn cũng có thể chạm vào Sao lưu bây giờ để sao lưu điện thoại của bạn bằng tay.