Sao lưu và Chuyển dữ liệu

Sao lưu một điện thoại Android 6 hoặc 7

Nếu bạn có điện thoại HTC đang chạy Android 6 hoặc 7, hãy sử dụng Tài khoản Google để sao lưu điện thoại của bạn vào Google Drive.

Đây là những nội dung có thể sao lưu:

Màn hình chính Hình nền
Danh sách ứng dụng
 • Ứng dụng được cài đặt qua Google Play Store.
 • Kích thước lưới của ứng dụng và thứ tự sắp xếp, nếu điện thoại của bạn hỗ trợ Trải nghiệm Sense Home HTC.
Dữ liệu ứng dụng và cài đặt
 • Lịch Google và cài đặt Gmail.
 • Dữ liệu được đồng bộ hóa với Tài khoản Google như địa chỉ liên lạc và sự kiện lịch Google.
 • Danh bạ và lịch sử cuộc gọi trong ứng dụng Danh bạ, Đồng hồ và danh sách hành phố Thời tiết và tài khoản email trong ứng dụng Thư, nếu các ứng dụng HTC này được tải sẵn trên điện thoại của bạn.
 • Dữ liệu và cài đặt trong các ứng dụng của bên thứ ba bạn cài đặt, tùy thuộc vào việc các ứng dụng này có cho phép điều này hay không.
Cài đặt thiết bị Nhạc chuông, mạng và mật khẩu Wi-Fi, và các cài đặt thiết bị nhất định.
 1. Vào Cài đặt, và sau đó chạm vào Sao lưu và Khôi phục cài đặt.
 2. Chạm vào Sao lưu dữ liệu của bạn.
 3. Chạm vào nút gạt Bật/Tắt để bật Sao lưu tự động, và sau đó nhấn vào phím QUAY LẠI của điện thoại.
 4. Bảo đảm Tự động khôi phục lại được bật.

  Việc này cho phép cài đặt và dữ liệu của ứng dụng được khôi phục khi bạn cài đặt lại ứng dụng trên điện thoại khác.

Sao lưu tự động định kỳ sao lưu điện thoại của bạn vào thư mục riêng trong Google Drive. Việc sao lưu được thực hiện mỗi 24 giờ khi điện thoại không hoạt động, đang sạc, và có kết nối mạng Wi-Fi.

Dữ liệu sao lưu không được tính vào dung lượng lưu trữ Google Drive của bạn. Các file lớn hoặc các file mà nhà phát triển ứng dụng chọn loại khỏi dịch vụ sẽ không được sao lưu.