Sao lưu và Chuyển dữ liệu

Không có tiêu đề

Sao lưu điện thoại của bạn (Android 8 và lớn hơn) vào máy tính bằng cách sử dụng HTC Sync Manager. http://www.htc.com/{site}/support/apps/htc-sync-manager/backing-up-phone-to-computer.html