Khởi động và hoạt động lại trong thời gian ngắn nhất có thể
Với Bắt đầu sử dụng HTC, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh nhiều tính năng trên điện thoại của mình thông qua hướng dẫn cài đặt trên mạng, hoặc bạn cũng có thể chọn gói nội dung phù hợp với lối sống của mình nhất.
Trung tâm hỗ trợ trực tuyến
Trên trang Trợ giúp, bạn sẽ thấy hàng loạt video, bài viết hướng dẫn chi tiết và các phần mềm cần thiết hay thông tin liên hệ đến trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.