CHUYỂN TẤT CẢ DỮ LIỆU CHỈ TRONG NHÁY MẮT

Chỉ với vài thao tác đơn giản, công cụ chuyển dữ liệu HTC cho phép bạn chuyển tất cả danh bạ, ảnh, âm nhạc và nhiều dữ liệu khác sang điện thoại HTC mới.

CÁCH SAO LƯU DỰ PHÒNG CHO ĐIỆN THOẠI HTC:

Với HTC Backup, tài khoản, ứng dụng, đánh dấu trang, bố cục màn hình chính, cài đặt và widget đều được lưu trên đám mây và có thể khôi phục nhanh chóng sang điện thoại HTC mới trong trường hợp điện thoại mà bạn có để sai chỗ, bị hỏng hoặc khi bạn muốn nâng cấp. Thậm chí, bạn có thể cài đặt sao lưu dự phòng hàng ngày!

 • 1
  Đảm bảo bật Wi-Fi hoặc kết nối dữ liệu trên điện thoại.
 • 2
  Chuyển đến mục Cài đặt, rồi chạm đặt lại Sao lưu &.
 • 3
  Chạm vào tài khoản Sao lưu, rồi chạm vào Tài khoản HTC.
 • 4
  Đăng nhập vào Tài khoản HTC bằng tài khoản Google, Facebook hoặc địa chỉ email của bạn.
 • 5
  Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Google, hãy tắt tùy chọn sao lưu trên màn hình dịch vụ Google vì bạn sẽ sử dụng HTC Backup.
 • 6
  Nếu hệ thống yêu cầu bạn chọn sao lưu dự phòng đám mây, hãy sử dụng Google Drive để sao lưu cho điện thoại mới của bạn.
 • 7
  Trên màn hình cài đặt lại Sao lưu &, hãy đảm bảo bật sao lưu Tự động để sao lưu thường xuyên. Hãy chạm vào Sao lưu dự phòng bây giờ để sao lưu dự phòng theo cách thủ công.