ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM DỊCH VỤ

Điều khoản này áp dụng đối với chương trình dịch vụ sửa chữa và thay thế miễn phí cho điện thoại HTC One M8 trong thời gian chương trình có hiệu lực; bao gồm các định nghĩa, điều khoản, điều kiện và kể cả điều khoản loại trừ của chương trình.


PHẦN I: ĐỊNH NGHĨA

 1. Tổn thất Bất ngờ nghĩa là việc một Thiết bị Điện tử bị hư hỏng tính năng hoạt động hoặc hư hỏng cơ học do tai nạn, mà tai nạn đó là một sự kiện từ bên ngoài xảy ra một cách bất ngờ và không có chủ ý, phát sinh vào thời điểm cầm nắm hoặc sử dụng Thiết bị Điện tử theo cách thức cầm nắm hoặc sử dụng thông thường đối với Thiết bị Điện tử đó.
 2. Hành động Khủng bố nghĩa là việc thực tế sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hoặc bạo lực dẫn tới hoặc gây ra thiệt hại, thương tích, nguy hiểm hoặc ngưng trệ, hoặc việc thực hiện một hành động nguy hiểm đến tính mạng hoặc tài sản, chống lại bất kỳ cá nhân, tài sản hoặc chính phủ nào, với mục đích được nêu rõ hoặc không được nêu rõ nhằm theo đuổi lợi ích kinh tế, sắc tộc, chủ nghĩa dân tộc, chính trị, chủng tộc hoặc tôn giáo, cho dù những lợi ích này có được tuyên bố hay không. Các hành vi cướp hoặc tội phạm khác được thực hiện chủ yếu vì lợi ích cá nhân và các hành động xảy ra chủ yếu từ những mối quan hệ cá nhân trước đó giữa (những) người thực hiện hành vi và (những) nạn nhân sẽ không được xem là một Hành động Khủng bố. Hành động Khủng bố cũng bao gồm bất kỳ hành động nào được chính phủ xác nhận hoặc công nhận là một hành động khủng bố.
 3. Khách hàng nghĩa là khách hàng mua điện thoại HTC One M8 trên lãnh thổ Việt Nam cho mục đích sử dụng cá nhân trong thời gian chương trình khuyến mãi dịch vụ có hiệu lực.
 4. Ngày Hiệu lực là ngày bắt đầu hiệu lực của gói dịch vụ sửa chữa và thay thế miễn phí, nghĩa là ngày được ghi trên hóa đơn mua hàng mà nhà phân phối phát hành cho Khách hàng trong thời hạn của chương trình khuyến mãi gói dịch vụ sửa chữa và thay thế miễn phí.

 5. Thời hạn hiệu lực đối với mỗi dịch vụ sửa chữa, thay thế (“Dịch vụ”): 12 tháng, kể từ ngày mua hàng ban đầu của các Khách hàng trong Thời hạn chương trình khuyến mãi dịch vụ có hiệu lực.
 6. Thiết bị Điện tử nghĩa là sản phẩm mang nhãn hiệu HTC One M8 mà Khách hàng đã mua, được chứa đựng trong bao bì gốc của sản phẩm.
 7. Dịch vụ nghĩa là dịch vụ sửa chữa và/hoặc thay thế Thiết bị Điện tử bị hư hỏng tính năng hoạt động hoặc hư hỏng cơ học do Tổn thất Bất ngờ tuân theo các điều kiện và điều khoản của chương trình dịch vụ này.
 8. Mức miễn thường nghĩa là khoản chi phí được quy định mà Khách hàng phải thanh toán cho người sửa chữa Thiết bị Điện tử hoặc nhà cung cấp được chỉ định để cung cấp sản phẩm thay thế cho Thiết bị Điện tử đối với khiếu nại do Tổn thất Bất ngờ được đưa ra căn cứ theo gói Dịch vụ này liên quan đến một Thiết bị Điện tử.
 9. Gian lận nghĩa là một hành động hoặc một quá trình lừa dối, là việc che giấu, thiếu sót, hoặc bóp méo sự thật có chủ ý, nhằm (1) đạt được lợi thế hoặc quyền lợi trái pháp luật hoặc không công bằng, hoặc (2) xui khiến người khác từ bỏ một tài sản có giá trị hoặc một quyền lợi chính đáng, hoặc (3) gây ra thương tích cho người khác.
 10. Tổn thất do chất lỏng nghĩa là một Tổn thất Bất ngờ gây ra bởi hoặc có thể quy kết là do bất kỳ loại chất lỏng nào.
 11. Lãnh thổ Áp dụng Dịch vụ nghĩa là Việt Nam.

PHẦN II: PHẠM VI CỦA CHƯƠNG TRÌNH DỊCH VỤ

 1. Phạm vi dịch vụ
  Khách hàng sẽ được hưởng dịch vụ sửa chữa và thay thế miễn phí cho Thiết bị Điện tử của mình bị Tổn thất bất ngờ (kể cả tổn thất do chất lỏng) với điều kiện Tổn thất Bất ngờ xảy ra trong Thời hạn hiệu lực đối với mỗi dịch vụ sửa chữa thay thế, tuân theo các điều khoản và điều kiện của chương trình dịch vụ này, với điều kiện là Mức miễn thường đã được thanh toán đối với khiếu nại liên quan đến việc thay thế sản phẩm do Tổn thất Bất ngờ như được quy định.
  Căn cứ theo phạm vi chương trình dịch vụ sửa chữa và thay thế miễn phí, người sửa chữa và nhà cung cấp được chỉ định sẽ cung cấp dịch vụ, (i) sửa chữa khuyết tật bằng cách sử dụng các linh kiện mới hoặc linh kiện đã được tân trang lại có hiệu năng và độ tin cậy tương đương như mới, hoặc (ii) đổi Thiết bị Điện tử bằng một sản phẩm thay thế mới hoặc có hiệu năng và độ tin cậy như sản phẩm mới, và vận hành tối thiểu tương đương với sản phẩm gốc trên, đồng thời thực hiện nâng cấp phần mềm cho Thiết bị Điện tử (nếu có) với điều kiện Mức miễn thường đã được thanh toán đầy đủ. Bất kỳ sự thay thế nào như vậy sẽ chấm dứt phần bảo hiểm của Dịch vụ tương ứng mà không hoàn trả lại phí bảo hiểm.
  Quyền lợi dịch vụ sẽ hết hiệu lực trước khi Thời hạn hiệu lực đối với mỗi Dịch vụ chấm dứt ngay khi khách hàng đã được hưởng quyền lợi lên đến tổng giới hạn của Dịch vụ đó.
 2. Điều khoản loại trừ
  Khách hàng không được hưởng dịch vụ đối với Thiết bị điện tử bị Tổn thất bất ngờ do:-
  1. Việc làm thất lạc, hành vi vô ý vì quá tự tin, hành vi sai trái cố ý hoặc cố tình liên quan đến việc cầm nắm và sử dụng Thiết bị Điện tử;
  2. Việc cài đặt hoặc vứt bỏ Thiết bị Điện tử;
  3. Thiệt hại gây ra do (a) một sản phẩm không phải là Thiết bị Điện tử; (b) việc lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích Thiết bị Điện tử; (c) động đất; (d) Thiết bị Điện tử hoạt động ngoài công dụng được phép hoặc công dụng dự kiến mà nhà sản xuất mô tả, hoặc (e) dịch vụ (kể cả nâng cấp và mở rộng) được thực hiện bởi người sửa chữa hoặc nhà cung cấp không được Công ty cho phép;
  4. Thiết bị Điện tử bị thay đổi, bôi hoặc xóa số seri, hoặc bị điều chỉnh nhằm thay đổi chức năng hoặc công năng của Thiết bị Điện tử mà không được nhà sản xuất cho phép bằng văn bản;
  5. Thiết bị Điện tử bị mất hoặc mất trộm;
  6. Hư hại bên ngoài đối với Thiết bị Điện tử bao gồm nhưng không giới hạn đối với các vết trầy xước hoặc Thiết bị Điện tử bị bạc màu;
  7. Công tác bảo dưỡng đối với Thiết bị Điện tử;
  8. Khuyết tật gây ra do hao mòn thông thường hoặc hao mòn theo thời gian của sản phẩm;
  9. Bất kỳ thiệt hại mang tính chất hậu quả nào đối với Thiết bị Điện tử phát sinh từ các điều kiện được mô tả tại đoạn 1 hoặc 3 hoặc 8 ở trên;
  10. Tổn thất hoặc thiệt hại do, hoặc liên quan đến, (các) sự kiện sinh học hoặc hóa học;
  11. Tổn thất hoặc thiệt hại gây ra do hành vi bất hợp pháp của Bên mua Bảo hiểm hoặc Khách hàng;
  12. Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do lệnh của bất kỳ chính phủ, cơ quan công quyền, hoặc viên chức hải quan nào;
  13. Tổn thất liên quan đến việc mất hoặc sử dụng sai mục đích thẻ S.I.M được sử dụng khi vận hành Thiết bị Điện tử;
  14. Chi phí phụ kiện hoặc bất kỳ linh kiện nào liên quan đến việc vận hành Thiết bị Điện tử bao gồm nhưng không giới hạn đến thiết bị không dây, bộ sạc, pin, thẻ phụ và bất kỳ phụ kiện nào không thuộc bên trong Thiết bị Điện tử.

PHẦN III: LOẠI TRỪ CHUNG

Khách hàng sẽ không được hưởng dịch vụ đối với Thiết bị Điện tử bị Tổn thất Bất ngờ trực tiếp hoặc gián tiếp do:

 1. Chiến tranh, Xâm lược và Xung đột Dân sự
  Bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tật nào, hoặc sự kiện bất ngờ khác theo bất kỳ hình thức nào do:
  1. Chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài, hành vi thù địch hoặc hoạt động chiến tranh (cho dù có tuyên chiến hay không), nội chiến; và
  2. Xung đột dân sự tương đương hoặc tương tự cuộc nổi dậy của dân chúng, khởi nghĩa vũ trang, nổi loạn, nổi dậy, bạo loạn, cách mạng, lật đổ chính quyền có quân đội hoặc phiến loạn, tình trạng thiết quân luật hoặc tình trạng bao vây hoặc bất kỳ sự kiện hoặc nguyên nhân nào xác định việc tuyên bố hoặc duy trì tình trạng thiết quân luật hoặc tình trạng bao vây hoặc bất kỳ hành động nào của bất kỳ người nào hành động thay mặt cho hoặc liên quan đến bất kỳ tổ chức nào có các hoạt động nhằm lật đổ vũ trang chính phủ về mặt pháp lý hoặc trên thực tế hoặc nhằm gây ảnh hưởng đến chính phủ bằng khủng bố hoặc bạo lực.
 2. Rủi ro Hạt nhân
  1. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc có sự góp phần của hoặc phát sinh từ bức xạ ion hóa hoặc nhiễm phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân nào hoặc từ bất kỳ chất thải hạn nhân nào do đốt nhiên liệu hạt nhân. Cho mục đích của riêng điều khoản loại trừ này, đốt bao gồm cả bất kỳ quá trình tự duy trì phân hạch hạt nhân nào; và
  2. Bất kỳ tai nạn, tổn thất, phá hủy, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc có sự góp phần của hoặc phát sinh từ nguyên liệu vũ khí hạt nhân.
 3. Tịch thu hoặc Cầm giữ bởi Cơ quan Chính phủ
  Bất kỳ tổn thất nào (dù là tạm thời hoặc vĩnh viễn) đối với tài sản hoặc bất kỳ phần tài sản nào của Bên mua Bảo hiểm hoặc Khách hàng do bất kỳ cơ quan chính phủ nào tịch thu, trưng thu, cầm giữ hoặc chiếm giữ, dù hợp pháp hay bất hợp pháp, tài sản đó hoặc bất kỳ cơ sở, phương tiện hoặc đồ vật nào có chứa tài sản đó.
 4. Tình trạng Khẩn cấp
  Bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc sự kiện bất ngờ khác xảy ra trong suốt thời gian tồn tại tình trạng khẩn cấp theo tuyên bố của các cơ quan chức năng địa phương (dù trực tiếp hoặc theo hình thức khác) gây ra bởi hoặc thông qua hoặc là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ trường hợp nào ở trên ngoại trừ trong phạm vi Bên mua Bảo hiểm hoặc Khách hàng chứng minh rằng tổn thất, thiệt hại hoặc sự kiện bất ngờ khác đó xảy ra độc lập với sự tồn tại tình trạng khẩn cấp theo tuyên bố của các cơ quan chức năng địa phương.
 5. Hành động Khủng bố
  Bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí tổn hoặc chi phí nào hoặc hậu quả của tổn thất theo bất kỳ cách thức nào gây ra bởi, có sự góp phần của, phát sinh từ hoặc liên quan đến: -
  1. bất kỳ Hành động Khủng bố nào, dù có bất kỳ quy định nào trái ngược trong hợp đồng bảo hiểm này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào kèm theo hợp đồng bảo hiểm này; và
  2. bất kỳ hành động nào được thực hiện khi kiểm soát, ngăn cản, ngăn chặn hoặc theo bất kỳ hình thức nào liên quan đến bất kỳ Hành động Khủng bố nào.
  Trong trường hợp Công ty từ chối bất kỳ khiếu nại nào với lý do phạm vi bảo hiểm được loại trừ theo Mục 5 này, Bên mua Bảo hiểm hoặc Khách hàng có nghĩa vụ chứng minh ngược lại rằng (các) điều khoản loại trừ đó không áp dụng.

PHẦN IV: ĐIỀU KIỆN CHUNG

Điều kiện Chung sau đây áp dụng đối với tất cả các phần trừ khi có quy định khác.

Chuyển nhượng Dịch vụ

Dịch vụ có thể được chuyển nhượng bởi Khách hàng thông qua việc chuyển nhượng Thiết bị Điện tử cho một chủ sở hữu mới trên cơ sở các hạn chế sau đây: -

 1. việc chuyển nhượng có bao gồm bản gốc chứng từ mua hàng, và tất cả vật liệu bao bì của Thiết bị Điện tử, kể cả tài liệu in đi kèm;
 2. chủ sở hữu mới tuân theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm này.

PHẦN V: HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT YÊU CẦU DỊCH VỤ

 1. Thông báo Tổn thất và Nghĩa vụ của Khách hàng trong trường hợp có Sự cố

  Khách hàng thực hiện đầy đủ các bước sau trong trường hợp có sự cố có thể đưa đến việc sử dụng dịch vụ theo chương trình dịch vụ sửa chữa và thay thế miễn phí cho điện thoại HTC One M8:

  1. thực hiện các biện pháp cần thiết và tức thời để ngăn chặn và tránh thiệt hại bổ sung,
  2. báo cáo sự cố đến số đường dây nóng trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố,
  3. ngay lập tức thông báo cho Công an để bảo đảm người có tội bị kết án trong trường hợp có hành vi ác ý hoặc hành vi tình nghi phạm tội,
 2. Điều kiện Quan trọng:
  Khách hàng bảo vệ, bảo quản và cung cấp các thiết bị và bộ phận bị hư hại để kiểm tra. Các phế liệu và thiết bị/linh kiện hư hỏng đã được bồi thường sẽ thuộc toàn quyền quyết định của nhà sửa chữa . Việc không tuân thủ trách nhiệm bảo vệ, bảo quản và cung cấp các thiết bị và bộ phận bị hư hại như nêu trên có thể dẫn đến việc Khách hàng bị từ chối dịch vụ , hoặc quyền lợi của gói dịch vụ bị giảm xuống.
 3. Bằng chứng Tổn thất
  Bằng chứng tổn thất phải được nộp cho đến các trung tâm sửa chữa được chỉ định trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra sự cố hoặc ngày phát hiện:
  1. Thông báo Tổn thất;
  2. Đơn yêu cầu sử dụng dịch vụ được kê khai chi tiết;
  3. Bản gốc chứng từ mua hàng phù hợp của thiết bị bị hư hại.
  Khách hàng có thể cần cung cấp chứng từ bổ sung chứng minh cho khiếu nại để làm rõ nội dung ở trên.
 4. Thực hiện Đúng Điều khoản Hợp đồng
  Khách hàng phải chấp hành, tuân thủ và thực hiện các điều khoản, quy định, điều kiện và điều khoản bổ sung của chương trình dịch vụ sửa chữa và thay thế miễn phí này trong phạm vi các điều khoản, quy định, điều kiện và điều khoản bổ sung đó liên quan đến bất kỳ việc nào phải được thực hiện hoặc tuân thủ. Nếu Khách hàng không chấp hành, tuân thủ hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản, quy định, điều kiện và điều khoản bổ sung nào của chương trình dịch vụ này, các quyền lợi của chương trình sẽ không còn hiệu lực.
 5. Cẩn trọng Hợp lý
  Khách hàng phải thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý nhằm tránh hoặc giảm thiểu bất kỳ thiệt hại nào và phải sử dụng mọi nỗ lực để thu hồi thiết bị bị hư hại và linh kiện của thiết bị đó.
 6. Gian lận
  Nếu Khách hàng đưa ra bất kỳ khiếu nại nào theo chương trình dịch vụ sửa chữa và thay thế miễn phí này có tính chất gian lận theo bất kỳ phương diện nào, hoặc Khách hàng biết đó là một khiếu nại mang tính chất gian lận, hoặc Khách hàng hoặc bất kỳ người nào hành động thay mặt Khách hàng sử dụng bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị gian lận nào nhằm có được bất kỳ lợi ích nào theo chương trình dịch vụ sửa chữa và thay thế miễn phí này , chương trình dịch vụ sửa chữa và thay thế miễn phí này sẽ ngay lập tức bị hủy bỏ và theo đó tất cả các lợi ích theo chương trình dịch vụ sửa chữa và thay thế miễn phí này sẽ bị mất.
Quay về Gói Service One  Tải đơn yêu cầu bảo hiểm