Розробляючи інноваційні продукти, HTC® дотримується принципів відповідальності та поважає людей і спільноти, у яких здійснюється наша діяльність, і навколишнє середовище. Наші глобальні стандарти корпоративної відповідальності та цілі щодо збереження навколишнього середовища мають на меті таке:

 • створити раціональне та зручне робоче середовище, ідеальне для успішної праці співробітників;
 • мінімізувати вплив на довкілля під час усього циклу створення продуктів, завершуючи виведенням їх на ринок;
 • підтримувати відповідальну мережу поставок, що має мінімальний вплив на довкілля, і базу постачальників-виробників, які підтримують запроваджені в нас корпоративні й соціальні стандарти та дотримуються їх.

Люди

Успіх нашого бізнесу та спроможність розробляти інноваційні продукти безпосередньо залежить від благополуччя нашого найціннішого активу — наших співробітників. Репутація нашої компанії та її спроможність створювати раціональне та зручне робоче середовище визначається особистою свідомістю та чесністю наших співробітників. І ми прагнемо дотримуватися правил відповідального, чесного та етичного ведення бізнесу.

 • Права людини

  Ми віддано дотримуємося фундаментальних принципів прав людини відносно кожного нашого співробітника. Зокрема, ми захищаємо та оберігаємо права людини стосовно наших працівників на заводах відповідно до принципів, закріплених у Загальній декларації прав людини ООН. Наші відносини з працівниками, клієнтами, постачальниками, країнами та спільнотами, у яких ми здійснюємо свою діяльність, відображають принципи, зазначені та згадані в цій декларації. Крім того, ми підтримуємо вільний вибір працевлаштування та забороняємо переслідування й дискримінацію.

  Розклад роботи

  Ми прагнемо створювати для наших співробітників збалансований графік роботи, який відповідає місцевим нормам праці. З метою обмеження понаднормової праці стосовно наших працівників на заводах ми дотримуємося стандартів, запроваджених у Громадській коаліції електронної промисловості (EICC — Electronic Industry Citizenship Coalition). Постачальники-виробники зобов’язані дотримуватися нашого Кодексу поведінки постачальників і надавати відпочинок протягом щонайменше 24 години поспіль кожні сім днів.

  Здоров’я та безпека праці

  Ми прагнемо створити здорове та безпечне робоче середовище для наших співробітників. Наприклад, для наших робітників на заводах постійно проводяться тренінги щодо гігієни та безпеки праці, необхідні для виконуваної ними роботи, і наші виробничі об’єкти пильно контролюються завдяки належним конструкторським, інженерним і адміністративним засобам, превентивному технічному обслуговуванню та запровадженню безпечних робочих процесів. Регулярно проводяться інспекції.

  Наші правила щодо гігієни та безпеки праці щорічно оновлюються, щоб відображати сучасні умови гігієни та безпеки. Правила включають положення щодо роботи з небезпечними матеріалами та зменшення травмування на робочому місці й обсягу використання небезпечних матеріалів. Отримавши сертифікат OHSAS18001:2007 на систему керування гігієною та безпекою праці, ми також запровадили автоматизацію певних частин процесу монтажу на наших заводах, щоб зменшити ризик травм, пов’язаних із постійним навантаженням.

  Ключові складові наших правил щодо гігієни та безпеки праці:

  • забезпечення належних засобів керування, безпечних робочих процедур, запобіжного технічного обслуговування, захисного обладнання та інших захисних заходів із метою зниження ризику для здоров’я та безпеки на робочому місці;
  • розробка системи уникнення аварійних ситуацій для навчання та сповіщення співробітників і їх евакуації в разі надзвичайної ситуації;
  • заохочення працівників заводів брати участь у програмах оздоровлення, запроваджуваних компанією. На своїх виробничих об’єктах у Тайвані та Китаї ми зараз пропонуємо відвідування спортивних клубів, надаємо медичні консультації на робочому місці та послуги з перевірки стану здоров’я.

  Заборона дискримінації та переслідування

  Різноманітність — головна цінність нашої глобальної корпоративної культури, яка допомагає задовольняти потреби клієнтів, спільнот і партнерів, що постійно змінюються. Ми забезпечуємо кожному співробітнику однакові умови праці та не допускаємо у взаємодії зі співробітниками та кадровій політиці дискримінацію за національністю, статтю, віком, фізичним або розумовим станом, релігією, походженням або будь-якою іншою характеристикою, яка захищається застосовним законодавством.

  Заборона дитячої праці

  Дитяча праця — це дуже серйозне питання, і ми вживаємо упереджувальних заходів, щоб запобігти використанню праці неповнолітніх осіб на наших виробничих об’єктах і виробничих об’єктах наших постачальників-виробників. З метою дотримання всіх місцевих законів і правил ми вимагаємо пред’явлення документів, які засвідчують досягнення необхідного для праці віку. Нашим Кодексом поведінки постачальників не допускаються жодні форми неправомірних дій із боку роботодавців та чітко зазначено наші вимоги того, щоб усі працівники мали встановлений законом працездатний вік. Крім того, ми регулярно проводимо аудити умов праці та повідомляємо наші вимоги щодо належних умов праці нашим постачальникам-виробникам.

Навколишнє середовище

Ми прагнемо постійно знаходити інноваційні шляхи, які дадуть змогу зменшити споживання енергії, створити безвідходне виробництво та повторно використовувати матеріали, щоб мінімізувати наш вплив на навколишнє середовище та раціонально використовувати екологічні ресурси.

 • Використання енергії та викиди

  Щоб знизити обсяг викидів і зменшити «вуглецевий відбиток», ми розробили дуже короткий ланцюг поставок, і більшість заводів наших постачальників розташовано поблизу наших основних виробничих об’єктів у м. Таоюань у Тайвані та м. Шанхай у Китаї. Наші інженери та дизайнери зосереджені на створенні приладів, які ефективніше споживають енергію. Крім того, ми вимагаємо від наших постачальників-виробників дотримання стандартів, зазначених у нашому Кодексі поведінки постачальників, і перевіряємо виконання правил щодо навколишнього середовища під час аудитів таких постачальників. Ми також перевіряємо наші джерела парникових газів і викиди відповідно до стандартів ISO 14064-1.

  Керування небезпечними речовинами та матеріалами

  Належне керування відходами, хімічними речовинами та іншими матеріалами надзвичайно важливе для захисту навколишнього середовища та здоров’я й безпеки робітників наших заводів. Ми вимагаємо від наших постачальників-виробників дотримання застосовних законів і галузевих стандартів, зокрема Обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (RoHS — Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment). У нас запроваджено кілька програм, які гарантують належне керування та контроль за відходами, зокрема аудити дотримання правил постачальниками, інспекції на заводах, а також безпечне поводження з хімічними матеріалами й відходами та їх зберігання. Ми також запровадили систему інспектування, у межах якої виконується хімічний і фізичний аналіз та збирання документів на всіх етапах ланцюга поставок, з метою зменшення або ліквідації речовин, які можуть негативно виливати на довкілля.

  Повторне використання та переробка

  Зменшення відходів для нас починається зі зниження кількості відходів, створюваних під час роботи із сировиною. Ми прагнемо зменшити обсяг промислових відходів під час виробничих процесів і збільшити повторну переробку ресурсів. Прагнучи досягти цієї мети, у середньому за рік ми повторно переробляємо 60 відсотків від загальної кількості промислових відходів. У головних офісах HTC збираються та розділяються для повторної переробки всі пакувальні матеріали й відходи, зокрема картонні коробки, контейнери й пластикові пакувальні матеріали. Крім того, ми шукаємо способи зменшення кількості відходів, наприклад, запровадивши в США програму повернення, яка дає змогу споживачам безкоштовно повертати використані електронні пристрої для повторного використання або переробки, і вводячи в дію пілотну програму з вилучення зарядних пристроїв із комплектів наших продуктів.

  Заходи з охорони навколишнього середовища та звітування

  Ми пройшли сертифікацію серії ISO 14000 на заходи з охорони навколишнього середовища, щоб неперервно зменшувати наш вплив на довкілля та дотримуватися застосовних законів, норм та інших екологічних стандартів. Ми пройшли такі сертифікації:

  • ISO 14001:2004 на встановлення критеріїв для системи заходів з охорони навколишнього середовища, що включає зменшення вартості керування відходами та економне споживання енергії та матеріалів;
  • ISO 14064-1:2006 на звітування щодо викидів парникових газів і їх ліквідації, що включає вимоги стосовно проектування, розробки, керування, звітування та перевірки наших об’єктів, які утворюють парникові гази;
  • ISO 50001:2011 на заохочення постійного вдосконалення щодо економії енергії, що включає відповідність юридичним і нормативним вимогам і рекомендації стосовно заходів з ефективного споживання енергії;
  • IECQ QC 080000 HSPM на підтримання проектування продуктів без використання небезпечних матеріалів, що включає дотримання законів і галузевих стандартів та мінімальний вплив на довкілля.

Ланцюг поставок

Однією з умов співпраці з нами для постачальників-виробників є дотримання принципів і стандартів, зазначених у Кодексі поведінки постачальників HTC стосовно людей, здоров’я, безпеки та навколишнього середовища. Докладніше про це можна дізнатися, завантаживши наш Кодекс поведінки постачальників . Ми регулярно здійснюємо аудити наших постачальників-виробників, щоб гарантувати відповідність нашим вимогам, і ретельно слідкуємо за постачальниками, якщо існує ризик недотримання ними нашого Кодексу поведінки.

 • Кодекс поведінки постачальників

  У Кодексі поведінки постачальників HTC (надалі — «Кодекс») описано наші вимоги щодо корпоративної та соціальної відповідальності для постачальників-виробників. Однією з умов співпраці з HTC для постачальників-виробників (і їхніх постачальників) є знання та дотримання цих вимог і гарантування ведення бізнесу у відповідальний спосіб. Обираючи партнерів, ми регулярно оцінюємо відповідність цим вимогам і враховуємо їх виконання.

  Вимоги щодо праці, навколишнього середовища, гігієни та безпеки, а також етичні вимоги Кодексу відповідають міжнародно визнаним стандартам, запровадженим Громадською коаліцією електронної промисловості (EICC — Electronic Industry Citizenship Coalition), ООН і Міжнародною організацією праці (ILO — International Labor Organization). Наш Кодекс охоплює такі питання:

  • права людини та права на працю, зокрема боротьба з дитячою працею та примусовою працею, справедливе відношення до співробітників, свобода об’єднання у спілки та виконання нормативних вимог;
  • правила гігієни та безпеки праці, зокрема планування готовності до аварійних ситуацій і правила технічної безпеки;
  • правила захисту довкілля, зокрема запобігання забрудненням, керування відходами та виконання нормативних вимог;
  • етика та чесність, у тому числі відмова від отримання сировини з конфліктних територій, конфіденційність і чесна ділова практика;
  • система керування, зокрема виконання законодавчих і нормативних вимог, аудити, оцінювання та документація.

  Програма аудиту постачальників

  Аудити постачальників-виробників — це надзвичайно важлива складова гарантування сумлінного ланцюга поставок. Тому ми беремо активну участь у процесі аудиту та маємо спеціальну команду аудиту постачальників, яка відвідує об’єкти постачальників-виробників, гарантуючи дотримання ними місцевих нормативних вимог і нашого Кодексу поведінки постачальників. Наша команда аудиту постачальників відповідальна за регулярний аудит наших постачальників-виробників, який включає перевірку дотримання вимог щодо праці, навколишнього середовища та гігієни й безпеки праці. Ми дотримуємося запроваджених у галузі та міжнародно прийнятих стандартів, таких як правила, запроваджені для електронних компаній Громадською коаліцією електронної промисловості. Якщо команда аудиту виявляє порушення з боку постачальника, вона негайно про це повідомляє, і від такого постачальника вимагається негайно розробити план виправлення виявлених порушень.

  Відповідальне використання сировини

  Наша політика постачання вимагає, щоб використовувані в наших продуктах сировинні матеріали отримувалися, оброблялися та використовувались у продуктах у відповідальний спосіб згідно з політикою щодо етики та навколишнього середовища. Використання в електронній галузі матеріалів, які видобуваються в конфліктних зонах, є серйозною проблемою. Як учасник Громадської коаліції електронної промисловості ми підписуємося під Кодексом поведінки Громадської коаліції електронної промисловості, який вимагає від учасників дотримання політики щодо постачання сировини, яка гарантує, що використання в їхніх продуктах матеріалів, зокрема танталу (також відомий як колтан), олова, вольфраму й мінералів золота, не сприяє отриманню прибутку озброєними угрупованнями, які порушують права людини в Демократичній Республіці Конго та прилеглих територіях. Оскільки відслідковувати походження матеріалів складно, HTC повністю припинила постачання мінералів із Демократичної Республіки Конго та Центральноафриканського регіону. Умовою ведення бізнесу з HTC для постачальників є визнання та дотримання нашої політики відповідального постачання сировини. Ми перевіряємо процеси постачання мінералів, які діють у наших постачальників, шляхом проведення нашої програми аудиту постачальників.

Спільнота

Щоб буди гідним жителем планети, спочатку необхідно стати гідним членом своєї спільноти. У своїх спільнотах ми підтримуємо ряд програм, які охоплюють освіту та навчання, захист довкілля, культуру й мистецтво, а також волонтерську роботу. Приклади

 • У Тайвані через фонд HTC співробітники нашого головного офісу сприяють проведенню програм і занять з особистісного розвитку для дітей і молоді, які заохочують до участі в суспільному житті. Починаючи з 2008 р. освітній проект фонду Pan Shi (у перекладі — «Основа») виділив загалом 24 мільйони нових тайванських доларів на фінансування, навчання та стипендії понад 100 різних шкіл, 68 000 викладачів і студентів у Тайвані.
 • Спільно з нашим партнером World Vision Taiwan ми фінансуємо навчання дітей із малозабезпечених сімей у Центральній Америці та Африці.
 • Що стосується Північної Америки, наші головні офіси в США спонсорують клуб «Bellevue Boys and Girls Club» і допомагають центру TXL (Teen Excellence — «досконалість підлітків»), який навчає учнів середніх і старших класів технічним дисциплінам і розвиває їхні творчі здібності.
 • Ми також надаємо велику кількість стипендій студентам із малозабезпечених сімей у віддалених північно-західних регіонах Китаю, провінціях Сичуань, Ляонін і Цінхай, починаючи з 2007 року.