• ซื้อ
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ HTC โดยละเอียดยิ่งขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับแอพและคุณลักษณะ โดยรวมถึงแอพและคุณลักษณะที่อาจไม่มีให้บริการสำหรับอุปกรณ์ของคุณในที่ซึ่งถูกจำกัดโดยผู้ให้บริการหรือภูมิภาค หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการใช้งานและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไปของ HTC โปรดดูที่นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว HTC

ข้อมูลการเปิดใช้งาน
อัพเดตล่าสุด: 2/5/2015

เมื่อคุณเปิดใช้งานโทรศัพท์ของคุณ HTC จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ เพื่อช่วยให้เราทราบถึงจำนวนและประเภทของโทรศัพท์ที่เปิดใช้งานและเวลาที่เปิดใช้งาน รวมถึงตำแหน่งโดยทั่วไปของโทรศัพท์ที่เปิดใช้งาน เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความช่วยเหลือทางซอฟต์แวร์ที่เพียงพอ เพื่อบริหารจัดการการอัพเดต และเพื่อวินิจฉัยปัญหาของระบบ รวมถึงเพื่อให้ทราบเวลาในการเปิดใช้งานโทรศัพท์ของคุณ เพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรับบริการบางอย่างหรือไม่ เช่น HTC Advantage ข้อมูลในการเปิดใช้งานที่เราเก็บรวบรวมมีดังนี้: IMEI, MEID หรือ SN; สถานะเครื่อง; เครือข่ายที่เชื่อมต่อ; รุ่นอุปกรณ์, ID ของรุ่นและหมายเลขรุ่น; เขตเวลา; ประเทศ; สถานที่และสถานที่ย่อย; รหัสไปรษณีย์; ระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน; เวอร์ชั่น ROM, ภาษา; และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาและสถานะของการเปิดใช้งานของคุณ

ข้อมูลรายงานการใช้งาน
อัพเดตล่าสุด: 2/5/2015

HTC จะเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการใช้งานและวิเคราะห์วิธีที่คุณและผู้ใช้รายอื่นๆ ใช้งานอุปกรณ์และคุณลักษณะของ HTC เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการในเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงใหม่ และเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นและไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ HTC ยังจะใช้ข้อมูลรายงานการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางสถิติและเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางการตลาดของเรา

ข้อมูลรายงานการใช้งานจะไม่ได้รับการจัดเก็บในรูปแบบที่ระบุตัวตนคุณได้โดยตรง HTC อาจระบุที่มาของข้อมูลนี้ซ้ำ หากคุณลงทะเบียนหรือใช้งานบริการที่จำเป็นต้องทราบตัวตนของคุณ เช่น บัญชี HTC และแอพบางอย่างของ HTC เมื่อคุณขอรับบริการ HTC เช่น ความช่วยเหลือทางเทคนิค

แม้คุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลรายงานการใช้งาน แอพและบริการของ HTC จะยังคงเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลบางส่วนในประเภทเดียวกันเป็นข้อมูลรายงานการใช้งาน รวมถึงข้อมูลประเภทอื่นๆ ดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว HTC ในรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ และในการแจ้งเตือนที่ส่งให้คุณผ่านแอพและบริการดังกล่าว นอกจากนี้ HTC ยังเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์เมื่อคุณเปิดใช้งานโทรศัพท์ของคุณ และ HTC ยังอาจเก็บรวบรวมจำนวนข้อผิดพลาด รวมถึงรายงานข้อผิดพลาดใดๆ ที่คุณเลือกส่ง และอาจเชื่อมโยงรายงานข้อผิดพลาดที่คุณเคยส่งในอดีตเข้ากับคำขอรับการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของคุณ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ การตั้งค่าข้อมูลรายงานการใช้งานของคุณจะไม่กระทบต่อกิจกรรมการเก็บรวบรวมเหล่านั้น

ตัวอย่างข้อมูลรายงานการใช้งานที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่:

 • รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณ รวมถึงแอพ ชอร์ตคัท หมวด เมนู คุณลักษณะ โปรแกรม และบริการบนอุปกรณ์ของคุณ (ซึ่งได้แก่รายชื่อ โทรศัพท์ เมล ข้อความ เพลง กล้อง แกลเลอรี นาฬิกา การตั้งค่า สภาพอากาศ และปฏิทิน เป็นต้น) โดยรวมถึงวิธีและเวลาที่คุณเข้าถึงรายการเหล่านี้ จำนวนครั้งที่คุณเข้าถึงรายการเหล่านี้ การกระทำที่คุณดำเนินการเมื่อเข้าถึงและใช้งานรายการเหล่านี้ ระยะเวลาในการเข้าถึงรายการเหล่านี้ จำนวนครั้งและลักษณะที่คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของรายการเหล่านี้ รวมถึงเวลาที่คุณลบชอร์ตคัทในรายการเหล่านี้จากหน้าจอหลักบนอุปกรณ์ของคุณ
 • รหัสระบุอุปกรณ์ของคุณ เช่น หมายเลขประจำเครื่อง (ในรูปแบบที่มีการแฮช) MCC และ MNC ของเครือข่าย (หมายเลขเหล่านี้จะบอกเราถึงประเทศที่คุณอาศัยอยู่และผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ)
 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าภาษาของอุปกรณ์ เครือข่ายที่คุณใช้อยู่ และประเภทเครือข่าย รวมถึงข้อมูลสถานะการ "โรมมิ่ง" ของอุปกรณ์ของคุณ (เมื่อคุณอยู่ในประเทศใดก็ตามที่ไม่ใช่ "ประเทศของคุณ") การใช้งานโมเด็มและหน่วยความจำ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งเมืองและภูมิภาคของอุปกรณ์ของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการโทรที่คุณใช้งานและการรับสายบนอุปกรณ์ของคุณรวมถึงเวลา ข้อมูลเกี่ยวกับความแรงสัญญาณ (และข้อมูลอุปกรณ์อื่นๆ) ในขณะโทร (แต่ไม่รวมถึงเนื้อหาในการโทร หรือชื่อหรือหมายเลขของผู้ที่คุณโทรหาหรือรับสายของคุณ)
 • จำนวนข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่คุณส่งและรับ จำนวนรวมของข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่คุณจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ (แต่ไม่รวมถึงชื่อหรือหมายเลขของผู้ที่ส่งข้อความให้คุณ ผู้รับข้อความ หรือเนื้อหาข้อความของคุณ) จำนวนครั้งที่คุณส่ง ‘ข้อความกลุ่ม’ ให้แก่ผู้รับหลายรายในครั้งเดียว และประเภทของเนื้อหา (ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายหรือวิดีโอ) ซึ่งคุณแนบไปกับข้อความมัลติมีเดีย (แต่ไม่รวมถึงสำเนาของเนื้อหาดังกล่าว)
 • จำนวนและประเภทของบัญชีอีเมลที่ซิงโครไนซ์กับอุปกรณ์ของคุณ (แต่ไม่รวมถึงที่อยู่อีเมล์หรือรหัสผ่านเข้าใช้บัญชี) ไม่ว่าคุณจะมีบัญชี Microsoft Exchange ActiveSync ("EAS") หรือไม่ การตั้งค่าบัญชีอีเมล์ของคุณ (การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และพอร์ตเท่านั้น) จำนวนอีเมล์ในแต่ละบัญชีอีเมล์ของคุณ ขนาดโดยเฉลี่ยของอีเมล์ในบัญชีอีเมล์ของคุณ และระยะเวลาที่บัญชีของคุณจะใช้ในการซิงโครไนซ์ (แต่ไม่รวมถึงผู้ส่ง ผู้รับ เนื้อหาในข้อความของอีเมล์หรือสิ่งที่แนบมา)
 • ข้อมูลแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดของคุณ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่คุณได้ดาวน์โหลด เวลาดาวน์โหลด การแชร์การดาวน์โหลด การถอนการติดตั้งหรือลบการดาวน์โหลด (และเวลาในกรณีที่มีการดำเนินการดังกล่าว)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Wi-Fi/ฮอตสปอต
 • จำนวนรายชื่อที่คุณมีบนอุปกรณ์ของคุณ จำนวนข้อมูลที่คุณมีเกี่ยวกับผู้ติดต่อแต่ละราย รายละเอียดแหล่งที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ (เช่น Facebook, Gmail, LinkedIn) และจำนวนกลุ่มที่คุณสร้างขึ้นบนอุปกรณ์ของคุณ (แต่ไม่รวมถึงรายละเอียดติดต่อรายบุคคล)
 • สถานะเปิดหรือปิดของกล้อง จำนวนรวมของภาพถ่ายและวีดีโอที่คุณใช้กล้องถ่ายบนอุปกรณ์ของคุณ จำนวนภาพถ่ายและวีดีโอที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ จำนวนโฟลเดอร์และโฟลเดอร์เสมือนที่คุณจัดเก็บภาพถ่ายและวีดีโอดังกล่าว (แต่ไม่รวมถึงสำเนาของภาพถ่ายหรือวีดีโอ) และจำนวนเพลงที่คุณจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์
 • สถานะของแบตเตอรี่ของเครื่องและข้อมูล Wakelock (Wakelock คือระบบจัดการพลังงานของ Android ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ในสถานะที่มีพลังงานต่ำ) และ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนครั้งหรือเวลาและระยะเวลาที่คุณใช้หรือเข้าถึงบทความหรือวิดีโอ 'ช่วยเหลือ' หรือ 'แสดงให้ฉันเห็น' ที่ HTC จัดไว้ให้และจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลการใช้งาน")

ข้อมูลรายงานการใช้งานของคุณจะได้รับการบันทึก รักษาความปลอดภัย และจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งผ่านข้อมูลที่เก็บรวบรวมทางช่องทางที่มีการรักษาความปลอดภัย (HTTPS) จากอุปกรณ์ไปยัง HTC เมื่อข้อมูลได้รับการส่งผ่าน จะมีการลิงค์ไปยังหมายเลขประจำเครื่องของคุณในรูปแบบที่มีการแฮช

คุณสามารถเลือกหรือไม่เลือกให้ HTC เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลรายงานการใช้งานของคุณได้ทุกเมื่อ โดยไปที่ การตั้งค่า>เกี่ยวกับ>การใช้งานและการรายงานข้อผิดพลาด

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการใช้งานและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไปของ HTC โปรดดูที่นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว HTC

การรายงานข้อผิดพลาด
อัพเดตล่าสุด: 2/5/2015

HTC ใช้การรายงานข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยอ้างอิงตามรายงานข้อผิดพลาดที่คุณส่งจากอุปกรณ์เมื่อโปรแกรม แอพ หรือส่วนของฮาร์ดแวร์พบข้อผิดพลาด HTC จะเก็บรวบรวมรายงานข้อผิดพลาดที่ลูกค้าส่ง วิเคราะห์รายงานเหล่านั้น และใช้ข้อมูลที่รวบรวมและข้อมูลที่ไม่ได้ระบุเพื่อพิจารณาว่าอะไรทำให้ลูกค้าพบปัญหา นอกจากนี้ HTC ยังจะให้ข้อมูลการรายงานข้อผิดพลาดที่รวบรวมแก่บุคคลภายนอกเพื่อช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะส่งรายงานข้อผิดพลาดให้แก่ HTC หรือไม่ ดังที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

เมื่อคุณพบข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์ในเครื่องของคุณจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่อธิบายถึงข้อผิดพลาดและข้อมูลอื่นๆ (เช่น ข้อมูลเครือข่ายและข้อมูลตำแหน่งโดยทั่วไป) ซึ่งสามารถช่วยให้ HTC ระบุและแก้ไขปัญหาได้ เนื้อหาของรายงานข้อผิดพลาดจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสาเหตุและลักษณะของข้อผิดพลาด รายงานข้อผิดพลาดอาจรวมถึงข้อมูลประเภทต่อไปนี้:

ข้อมูลข้อผิดพลาด  ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทข้อผิดพลาดและคำอธิบายข้อผิดพลาด

ข้อมูลอุปกรณ์  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น ชื่ออุปกรณ์, ID ของอุปกรณ์, ID การสร้าง, รุ่น, ผลิตภัณฑ์ และการนำเวอร์ชั่นออกให้บริการ รวมถึงหมายเลขเครื่องที่มีการแฮช

ล็อกไฟล์  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของอุปกรณ์ในขณะที่เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อการพิจารณาสาเหตุของข้อผิดพลาด ล็อกไฟล์อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่แน่ชัดของคุณในกรณีที่บริการตามพิกัดตำแหน่งล้มเหลว แต่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมไว้โดยไม่ได้เจตนาระหว่างการรายงานข้อผิดพลาดจะไม่นำมาใช้เพื่อระบุหรือติดต่อคุณ ไม่นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และจะไม่มีการแบ่งปันกับบุคคลภายนอก

เมื่ออุปกรณ์ของคุณหรือแอพบนอุปกรณ์ของคุณล้มเหลว ไม่ตอบสนอง หรือหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดเนื่องจากข้อผิดพลาด ระบบจะถามคุณว่าต้องการส่งรายงานข้อผิดพลาดหรือไม่ คุณจะมีตัวเลือกว่าต้องการให้ระบบถามเพื่อยืนยันทุกครั้งที่มีการสร้างรายงาน หรือต้องการส่งรายงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องยืนยัน หากคุณเลือกตัวเลือกรายงานอัตโนมัติ รายงานในอนาคตจะถูกส่งไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดของรายงานได้ก่อนส่ง เว้นแต่คุณได้เลือกคุณลักษณะการรายงานอัตโนมัติเอาไว้ หากคุณต้องการปิดคุณลักษณะการรายงานอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรายงานข้อผิดพลาดในอุปกรณ์ของคุณได้ทุกเมื่อ โดยไปที่: เมนู>การตั้งค่า>เกี่ยวกับ>การใช้งานและการรายงานข้อผิดพลาด

คุณสามารถเลือกวิธีที่จะส่งรายงานเมื่อมีการเชื่อมต่อข้อมูลหรือเมื่อสามารถใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือทางเคเบิล หากคุณระบุว่าคุณต้องการรายงานผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลมาตรฐาน หากคุณเลือกคุณลักษณะการส่งรายงานอัตโนมัติ ระบบจะใช้การตั้งค่าเครือข่ายที่คุณเลือกไว้ขณะเลือกการส่งรายงานอัตโนมัติ เว้นแต่คุณได้เปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนการตั้งค่าการรายงานข้อผิดพลาดในอุปกรณ์ของคุณให้ถามทุกครั้งก่อนที่จะส่งรายงาน ดังที่ระบุไว้ข้างต้น

HTC อาจเชื่อมโยงรายงานข้อผิดพลาดที่คุณส่งกับข้อมูลที่มีการระบุตัวตนซึ่งคุณได้ให้ไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของคำขอสำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกที่จะให้หมายเลขเครื่องของอุปกรณ์กับฝ่ายดูแลลูกค้าของ HTC HTC สามารถจับคู่หมายเลขดังกล่าวกับหมายเลขเครื่องที่มีการแฮชซึ่งแนบมากับรายงานข้อผิดพลาดที่คุณส่งมาก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจช่วยให้ HTC สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดซ้ำบนอุปกรณ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลที่ระบุซึ่ง HTC เก็บรวบรวมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานข้อผิดพลาดจะนำไปใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่มีการแบ่งปันกับบุคคลภายนอกและจะได้รับการดูแลตามนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว HTC

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการใช้งานและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไปของ HTC โปรดดูที่นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว HTC

หน้าจอหลัก HTC Sense
อัพเดตล่าสุด: 2/5/2015

หน้าหลักของ HTC Sense จะนำเสนอข่าวสาร บทความ เรื่องราวใหม่ๆ รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาและแอพที่ปรับตามความสนใจของคุณ หากได้รับความยินยอมจากคุณ หน้าจอหลัก HTC Sense จะทำงานอย่างต่อเนื่องในเบื้องหลัง เพื่อให้คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เนื้อหาและคำแนะนำใหม่ๆ ได้ทันท่วงที รวมถึงการเตือนความจำและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรายการและเนื้อหาอื่นๆ หน้าจอหลัก HTC Sense จะเก็บรวบรวม เข้าถึง และใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อปรับแต่งคำแนะนำตามตัวเลือกของคุณ รวมถึง: ปฏิทินของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ที่รวมอยู่ในปฏิทินของคุณ) ข้อมูลทางสังคมของคุณ (เช่น ประวัติการโทรและรายชื่อ) ตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของคุณ (โดยใช้ GPS และเครือข่ายตามกลไกตำแหน่งที่ตั้ง) เพื่อกำหนดบ้าน ที่ทำงาน และสถานที่ที่คุณใช้เวลาว่างโดยทั่วไป การสื่อสารภายในเครือข่าย (การเข้าถึงเครือข่ายเต็มรูปแบบ) บัญชีของคุณ (เพิ่มหรือลบบัญชี สร้างบัญชีและตั้งรหัสผ่าน การใช้บัญชีบนอุปกรณ์) พื้นที่เก็บข้อมูล (แก้ไขหรือลบเนื้อหาในการ์ด SD ของคุณ) การโทรศัพท์ (โทรโดยตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ อ่านสถานะและข้อมูลระบุตัวตนของโทรศัพท์) การตั้งค่าแบตเตอรี่ การตั้งค่าการซิงค์ วอลล์เปเปอร์ ข้อมูลแอพของคุณ (ทำงานเมื่อเริ่มต้น) การตั้งค่าเริ่มต้น และเครื่องมือของระบบ

เพื่อมอบประสบการณ์ที่ได้รับการปรับแต่งให้แก่คุณ หน้าจอหลัก HTC Sense จึงเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณและการใช้งานหน้าจอหลัก HTC และอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น:

 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น ประเภทของโทรศัพท์ที่คุณมี ผู้ให้บริการของคุณ และข้อมูลลักษณะเดียวกันอื่นๆ
 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการใช้งานหน้าจอหลัก HTC Sense เช่น ระยะเวลาที่คุณใช้หน้าจอหลัก HTC หน้าที่คุณเข้าถึง รวมถึงลักษณะที่คุณใช้ เช่น บริการและแอพที่คุณเชื่อมต่อกับหน้าจอหลัก HTC Sense
 • หัวข้อ ผู้เผยแพร่ และบทความที่คุณเลือกและคลิก เพื่อช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ถึงสิ่งที่คุณสนใจ เราจะได้สามารถแสดงและแนะนำบทความกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกหัวข้อที่คุณสนใจที่สุดได้จาก เพิ่มเนื้อหา ภายในหน้าจอหลัก HTC Sense
 • ข้อกำหนดที่คุณใช้เพื่อค้นหาเนื้อหาและผลลัพธ์ รวมถึงปรับแต่งฟีดที่คุณสร้างตามการค้นหา
 • เราจะใช้แอพที่คุณดาวน์โหลดและใช้บนอุปกรณ์ เว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เนื้อหาที่คุณดูและฟัง เช่น เพลง วิดีโอ รายการทีวี ธีมภาพบนโทรศัพท์ของคุณ เพื่อช่วยพิจารณาถึงความสนใจของคุณ และส่งมอบรวมถึงแนะนำเนื้อหาและแอพอื่นๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจชื่นชอบ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและแอพที่คุณเลือกเพื่อเชื่อมต่อกับหน้าจอหลัก HTC Sense เช่น บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค (ให้คุณแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูล ช่วยให้เราทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจ และเพื่อให้เราสามารถแสดงข่าวสารจากบัญชีของคุณในหน้าจอหลัก HTC Sense) Zoe (เพื่อให้เราสามารถแสดงภาพถ่ายและวิดีโอของคุณในหน้าจอหลัก HTC Sense) HTC TV (เพื่อให้เราสามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้) และปฏิทิน (เพื่อให้เราสามารถแสดงกำหนดการของคุณในหน้าจอหลัก HTC Sense และเพิ่มการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรายการทีวีและกิจกรรม)

หากได้รับความยินยอมจากคุณ หน้าจอหลัก HTC Sense จะใช้ที่อยู่ที่บ้านและที่ทำงานของคุณ (ซึ่งคุณให้หรือยืนยัน) และเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของคุณ รวมถึงสถานที่ที่คุณใช้เวลาว่างโดยทั่วไป เพื่อปรับแต่งคำแนะนำตามตำแหน่งที่ตั้งให้แก่คุณ เช่น ร้านอาหารสำหรับมื้อกลางวันใกล้ที่ทำงาน หรือกิจกรรมที่จัดใกล้บ้านคุณ

หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลการใช้ที่ระบุตัวตนได้และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำตามคำขอของหน้าจอหลัก HTC Sense เราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและคำแนะนำที่ได้รับการปรับแต่งให้คุณได้ ทั้งนี้ คุณยังคงอาจได้รับคำแนะนำตามเมืองหรือภูมิภาคหรือที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณได้เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก HTC Sense

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้าจอหลัก HTC Sense ได้ทุกเมื่อ โดยไปที่: หน้าจอหลัก Sense > เมนู > “ปรับแต่งหน้าจอหลัก HTC Sense”

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการใช้งานและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไปของ HTC โปรดดูที่นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว HTC