• ซื้อ

วันที่มีผล: July 20, 2011


แนวทางประพฤติปฏิบัตินี้ใช้กับไซต์ HTC, บริการของ HTC Sense และฟอรัมชุมชน บล็อก หรือส่วนอื่นๆ ของบล็อก (“คุณสมบัติการสื่อสาร”) ที่อนุญาตให้คุณสื่อสารกับ HTC และสังคมโดยรวม นอกจากนั้นยังใช้กับส่วนใดๆ ของไซต์ที่แสดงลิงก์ไปยังแนวทางประพฤติปฏิบัตินี้ แนวทางประพฤติปฏิบัตินี้อ้างอิงถึงคุณสมบัติการสื่อสารว่าเป็น “บริการ ” โปรดอ่านแนวทางประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตามแนวทางนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับบริการที่คุณอาจใช้คุณสมบัติของสมาชิก


บริการได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เว้นแต่มีการระบุสำหรับบริการพิเศษบางอย่าง ในฐานะผู้ใช้บริการ คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางประพฤติปฏิบัตินี้ และรับผิดชอบต่อกิจกรรมและเนื้อหาทั้งหมดที่คุณโพสต์/อัพโหลด นอกเหนือจากการปฏิบัติตามแนวทางประพฤติปฏิบัตินี้ คุณยังมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายของประเทศที่ ใช้บังคับทั้งหมด


ข้อห้ามในการใช้
คุณต้องไม่อัพโหลด โพสต์ ถ่ายโอน เผยแพร่ หรืออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่เนื้อหาใดๆ (รวมถึงข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อมูล หรือซอฟต์แวร์) หรือใช้บริการในรูปแบบที่:


 • แสดงภาพเปลือยของสิ่งใดๆ ซึ่งรวมถึงภาพเปลือยของร่างกายคนบางส่วนหรือทั้งหมด หรือภาพเปลือยของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น การ์ตูน ภาพแฟนตาซี หรือการ์ตูนญี่ปุ่น
 • ยั่วยุ สนับสนุน หรือแสดงภาพลามกอนาจาร ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ความเป็นปรปักษ์ ความไร้เหตุผล การเหยียดเชื้อชาติ หรือความรุนแรงโดยไม่จำเป็น
 • แสดงแหล่งที่มาของสิ่งใดๆ ที่คุณโพสต์หรืออัพโหลดผิดๆ รวมถึงการปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือส่งข้อมูลที่ระบุแหล่งที่มาที่มีการแก้ไข หลอกลวง หรือเป็นแหล่งที่มาปลอม
 • แสดงหรือสร้างลิงก์ไปยังไซต์ภายนอกที่ละเมิดแนวทางประพฤติปฏิบัตินี้
 • รวมถึงเนื้อหาที่ถูกห้ามโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ เว้นแต่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิ์นั้น หรือได้รับการยินยอมหรือการโอนสิทธิ์ที่จำเป็น
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อทำอันตรายหรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้เยาว์ในรูปแบบใดก็ตาม
 • ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเรียกร้อง หรือรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากผู้เยาว์ (ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ หรือชื่อโรงเรียนของผู้เยาว์
 • ลบ โน้มน้าวด้วยหรือแก้ไขข้อมูล หรือเนื้อหาที่โพสต์โดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 • ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นโดยการพยายามเก็บ รวบรวม จัดเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล เช่น รหัสผ่าน ข้อมูลบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ โดยปราศจากการรับรู้และการยินยอมอย่างเต็มใจของบุคคลนั้น
 • ทำผิดกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพอนาจารเด็ก ภาพการมีเพศสัมพันธ์ ยาเสพติดผิดกฎหมาย การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และการล่วงละเมิด
 • คุกคาม ติดตาม ทำให้เสื่อมเสีย ฉ้อโกง ทำให้อับอาย ทำให้ตกเป็นเหยื่อ หรือข่มขู่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของอายุ เพศ ความทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ ความโน้มเอียงทางเพศ เชื้อชาติหรือศาสนา หรือยั่วยุหรือกระตุ้นให้บุคคลอื่นกระทำสิ่งเหล่านี้
 • ทำให้เกิดข้อขัดข้องหรือขัดขวาง หรือมีเจตนาในการทำให้เกิดข้อขัดข้องหรือขัดขวางผู้ใช้คอมพิวเตอร์คนอื่น หรือยินยอมให้คุณหรือบุคคลอื่นๆ เข้าถึงซอฟต์แวร์โดยผิดกฎหมาย หรือหลบเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสแปม หรือความพยายามในการตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบความอ่อนแอของระบบหรือเครือข่าย หรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบความถูกต้อง
 • ดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดภาระหนัก (ตามที่ HTC ระบุ) บนโครงสร้างพื้นฐานของบริการใดๆ ของ HTC เช่น การถ่ายโอนข้อมูลหรือใช้แบนด์วิดธ์จำนวนมากเกินไป จัดเก็บข้อมูลมากเกินไป โฮสต์เว็บเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ถ่ายทอดสัญญาณการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นใด และกิจกรรมของผู้ใช้ที่ผิดจากปกติทั่วไป
 • ส่งหรือพยายามส่งข้อความที่ไม่ได้ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ "สแปม" "จดหมายลูกโซ่" หรือ "จดหมายขยะ"
 • เข้าถึง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะในบริการ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์ของ HTC หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ ชื่อเสียง พนักงาน สถานที่ของ HTC หรือบุคคลใดๆ
 • พยายามเข้าถึง ค้นหา หรือดึงข้อมูลจากบริการหรือเว็บไซต์ของ HTC ด้วยโปรแกรม ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ เอเจนต์ โรบ็อต โปรแกรมสไปเดอร์ โปรแกรมสเครเปอร์ อุปกรณ์หรือกลไกอื่นใดที่นอกเหนือจากซอฟต์แวร์หรือระบบค้นหาที่จัดหาโดย HTC หรือเว็บเบราเซอร์ของบุคคลที่ 3 ที่พร้อมให้บริการโดยทั่วไป
 • “ตีกรอบ” บริการของ HTC หรือเว็บไซต์ของ HTC หรือทำให้ดูเหมือนว่าคุณมีความสัมพันธ์กับ HTC หรือ HTC ให้การรับรองคุณสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม หรือ
 • พยายามปลอมเป็นพนักงาน ตัวแทน ผู้จัดการ ผู้ดูแลโฮสต์ ผู้แก้ไขของ HTC ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลอื่นใดด้วยวิธีการต่างๆ

คุณต้องไม่ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติรูปแบบใดๆ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ส่งการโพสต์โดยไม่ต้องแสดงการยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจาก HTC Corporation


การยกเลิกและระงับ


HTC สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและลบเนื้อหาของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และลบเนื้อหาและบัญชีของผู้ใช้ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว HTC สงวนสิทธิ์ในการแบนผู้เข้าร่วม หรือยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว


สิทธิ์และความรับผิดชอบ
เราสนับสนุนให้คุณไม่แบ่งปันข้อมูลที่ผู้อื่นอาจใช้เพื่อทำอันตรายต่อคุณ เราสนับสนุนให้ผู้ปกครองตระหนักและช่วยเหลือในการควบคุมเนื้อหาที่โพสต์ และกิจกรรมของบุตรหลานเพื่อให้เด็กๆ เหล่านั้นปลอดภัยในระบบออนไลน์ HTC ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์ แสดง หรือข้อความที่ผู้ใช้สร้างขึ้น การดูเนื้อหาหรือเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเป็นการตัดสินใจของคุณ เราขอแนะนำให้คุณใช้วิจารณญาณ
คุณมีความรับผิดชอบในการปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการถูกรบกวน สปายแวร์ หรือไวรัส ที่อาจพบจากการดาวน์โหลดรายการต่างๆ จากบริการ เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นประจำ
HTC สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางประพฤติปฏิบัตินี้ หรือบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบแนวทางเหล่านี้เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติ ตามแนวทางเหล่านี้
ข้อมูลบางอย่างที่คุณแสดงหรืออัพโหลดไปยังบริการอาจได้รับการจัดเก็บภายนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัย
คุณสามารถรายงานการล่วงละเมิดแนวทางประพฤติปฏิบัตินี้ได้ท global-privacy@htc.com


กิจกรรมทั้งหมดบนบริการยังควบคุมโดย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ HTC Corporation อัพเดตล่าสุดเมื่อวันท 03/08/2011