• ซื้อ
การแก้ไขปัญหา: สัญญาณเสียงขาออกและระดับเสียงของสื่อ

หากคุณมีการเล่นสื่อในเบราว์เซอร์ Google Chrome ก่อนหน้านี้ คุณอาจประสบเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ขณะเล่นสื่อในแอพพลิเคชัน (เช่น เพลง หรือ YouTube):

  • ามารถเล่นเสียงได้เฉพาะจากลำโพงบนสุด
  • การกดปุ่มระดับเสียงไม่สามารถปรับระดับเสียงสื่อได้

หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นขึ้น โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์ Google Chrome ของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด (35.0.1916.122 หรือสูงกว่า)

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราวและไม่สามารถอัพเดต ให้ปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome กดปุ่ม แอพพลิเคชันก่อนหน้านี้ (อยู่ถัดจากปุ่ม หน้าหลัก) และจากนั้น ลาก Google Chrome ไปเพื่อปิด