HTC Sync Manager

< < Menu

การถ่ายโอนเนื้อหา iPhone ไปยังโทรศัพท์ HTC ของคุณ

ข้อควรทราบ:
 • HTC Sync Manager จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปใน HTC Desire 12, HTC Desire 12‍+, HTC U12‍+ และโทรศัพท์รุ่นหลังจากนั้น
 • สำหรับวิธีการสำรองหรือถ่ายโอนเนื้อหาบนโทรศัพท์ HTC ดูที่ https://www.htc.com/support/backup-and-transfer/
ด้วย HTC Sync Manager สามารถถ่ายโอน iPhone เนื้อหา เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ ข้อความ วอลล์เปเปอร์ ภาพจากกล้อง และอื่นๆ อีกมากมายไปยังโทรศัพท์ HTC ของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อมูลสำคัญ: คุณจะต้องใช้เวอร์ชัน iTunes 9.0 หรือสูงกว่า เพื่อสำรองข้อมูลเนื้อหา iPhone ของคุณเข้าในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน
 1. เชื่อมต่อ iPhone และโทรศัพท์ HTC ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ใน HTC Sync Manager ให้คลิกที่ โฮม > ถ่ายโอนและสำรองข้อมูล
 3. คลิกที่ปุ่ม เริ่มต้นใช้งาน
 4. หากคุณไม่ได้ใช้ iTunes ในการสำรองข้อมูลเนื้อหา iPhone ของคุณเข้าในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดำเนินการเช่นนี้ก่อนดำเนินการต่อ
 5. เลือกไฟล์สำรองข้อมูล iPhone ของคุณ และจากนั้น คลิกที่ ตกลง
 6. เลือกชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยังโทรศัพท์ HTC ของคุณ

  คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกทับเนื้อหาบนโทรศัพท์ HTC ของคุณด้วยเนื้อหา iPhone หรือไม่

 7. คลิกที่ เริ่ม
 8. รอจนกระทั่ง HTC Sync Manager เสร็จสิ้นการถ่ายโอนเนื้อหา จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น