• ซื้อ

ถ่ายโอนข้อมูลทุกอย่างจาก iPhone เครื่องเก่าของคุณ

ใช้ HTC SYNC MANAGER

 • 1
  สำรองข้อมูล iPhone ไปยัง iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • 2
  ดาวน์โหลด HTC Sync Manager ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • 3
  เชื่อมต่อโทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์ HTC Sync Manager จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • 4
  คลิก โอนถ่าย & สำรองข้อมูล
 • 5
  คลิก เริ่มต้น แล้วคลิก ถัดไป
 • 6
  เลือกไฟล์ที่สำรองข้อมูลของ iPhone และคลิก ตกลง
 • 7
  เลือกประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการถ่ายโอนจาก iPhone
 • 8
  คลิก เริ่ม