UA Scale‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Användarprofiler

När du lägger till din profil kommer UA Scale ihåg vem du är varje gång du ställer dig på den. Din UA Scale kan komma ihåg upp till åtta olika personer.

Lägga till profiler

Anslut din UA Record-app till din UA Scale för att lägga till din profil.
Viktigt:
 • UA Record-appen måste installeras på din telefon. Du måste också ha ett UA Record-konto.
 • Se till att Bluetooth-inställningen på telefonen är på att ansluta ditt UA Record-konto med din UA Scale.
 • Se till att enheten är i närheten av telefonen.
 • Se till att din UA Scale är inom räckhåll för din Wi‍-Fi router.
 1. Tryck snabbt med foten på din UA Scale för att slå på den. Din UA Scale borde visa Ställ dig på skärmen när den är redo att ansluta.
 2. Öppna UA Record-appen på din telefon.
 3. På huvudskärmen i UA Record-appen tryck på .
 4. Tryck på > Anslut.
 5. När din UA Scale visar Tryck för att bekräfta, tryck på eller . Din UA Scale kommer att visa Vågen bekräftad för att ange att den har parkopplats med UA Record.
 6. På telefonen välj din inställning för kroppsfettmätning och tryck sedan på Nästa.
  Viktigt: Använd inte kroppsfettmätningsfunktionen om du är gravid, har en pacemaker eller har någon elektriskt känslig medicinsk utrustning inopererad.
Genom att parkoppla UA Record-appen med din UA Scale, kommer du också att skapa en profil på din UA Scale.

Radera en profil

Om det redan finns 8 profiler på din UA Scale, måste du radera en för att kunna lägga till en ny profil.
 1. Tryck snabbt med foten på din UA Scale för att slå på den.
 2. Tryck tills du ser Profil och tryck sedan för att välja den.
 3. Tryck tills du ser profilen som du vill ta bort och tryck sedan för att välja den.
 4. Tryck på visar alternativet radera och tryck sedan på för att välja det.
 5. Tryck på för att bekräfta.

Återansluta en profil

Om din profil har tagits bort från UA Scale, kan du enkelt återansluta den.
Viktigt:
 • Se till att Bluetooth är aktiverad på telefonen.
 • Se till att enheten är i närheten av telefonen.
 • Se till att inga andra telefoner är anslutna till din UA Scale via Bluetooth.
 1. Öppna UA Record-appen på din telefon.
 2. På huvudskärmen i UA Record-appen tryck på .
 3. Tryck på och vänta tills appen ansluts till UA Scale.
 4. Vid popup-meddelandet tryck på Återanslut.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?