UA Band‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Använda timern

  1. På startsidan trycker du på .
  2. Tryck på .
  3. Tryck på .
  4. För att ställa in tiden tryck på det nummer som du vill ändra. Medan det blinkar tryck på eller för att ändra tiden.

    Du kan även trycka på ett annat nummer för att redigera tiden.

  5. När du är klar tryck på det blinkande numret.
  6. Tryck på .
  7. Efter tiden är ute, tryck på skärmen för att stänga av timern.
Relaterade guider
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?