Ladda ner HTC Sync Manager

Stödjande Enheterna:

HTC X2, HTC One X10, HTC U Play, HTC U Ultra, HTC U11, HTC U11 life, HTC U11+, HTC U11 EYEs, HTC One S9, HTC One A9s, HTC One E9+, HTC One E9s, HTC One E9s dual sim, HTC One X9, HTC One X9 dual sim, HTC 10, HTC 10 evo, HTC Desire 10 lifestyle, HTC Desire 10 pro, HTC Desire 10 compact, HTC Desire 830, HTC Desire 830 dual sim, HTC Desire 828, HTC Desire 828 dual sim, HTC Desire 826 4G, HTC Desire 826, HTC Desire 826 dual sim, HTC Desire 825, HTC Desire 820G dual sim, HTC Desire 820G+ dual sim, HTC Desire 820G PLUS dual sim, HTC Desire 820s, HTC Desire 728, HTC Desire 728 dual sim, HTC Desire 728G dual sim, HTC Desire 650, HTC Desire 650 dual sim, HTC Desire 630 dual sim, HTC Desire 628, HTC Desire 628 dual sim, HTC Desire 626s, HTC Desire 626 dual sim, HTC Desire 626G+ dual sim, HTC Desire 626G dual sim, HTC Desire 625, HTC Desire 555, HTC Desire 550, HTC Desire 530, HTC Desire 526, HTC Desire 526G, HTC Desire 526G+, HTC Desire 526G+ dual sim, HTC Desire 520, HTC Desire 326G dual sim, HTC One A9, HTC One E9 dual sim, HTC Desire 700, HTC Desire 610, HTC One M8S, HTC Butterfly 3, HTC One ME dual sim, HTC One M9+, HTC One E9+ dual sim, HTC Desire 626, HTC One (M9), HTC Desire EYE, HTC One(E8), HTC One mini 2, HTC Desire 612, HTC Desire 510, HTC Butterfly 2, HTC One (M8), HTC Desire 816, HTC One max, HTC One, HTC One dual, HTC One mini, HTC Butterfly s, HTC J One, Desire L by HTC, Desire P by HTC, Desire Q by HTC, Droid DNA by HTC, HTC Butterfly, HTC Desire 200, HTC Desire 300, HTC Desire 500, HTC Desire 600, HTC Desire 600c dual, HTC Desire 601, HTC Desire 606w, HTC Desire 609d, HTC Desire 610, HTC Desire C, HTC Desire SV, HTC Desire U, HTC Desire V, HTC Desire VC, HTC Desire X, HTC Droid Incredible 4G, HTC E1, HTC EVO 4G LTE, HTC J, HTC J Butterfly, HTC One S, HTC One S Special Edition, HTC One SC, HTC One SU, HTC One SV, HTC One V, HTC One VX, HTC One X, HTC One X+, HTC One XC, HTC One XL, HTC T327d, HTC T327w, HTC T329d, HTC T329w, INFOBAR A02.

Stödjande Språk:

Burma(Windows only), Czech, Danish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, UK English, US English

 

HTC LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

HTC Sync Manager

GENOM ATT LADDA NED, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU ATT BLI BUNDEN AV DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ("AVTALET"). OM DU INTE ACCEPTERAR AVTALET, SÅ INSTALLERA INTE, KOPIERA INTE ELLER ANVÄND INTE PROGRAMVARAN ELLER KLICKA INTE FÖR ATT DU ACEPTERAR VILLKOREN.OM DU BEFINNER DIG I USA SÅ INNEHÅLLER DETTA AVTAL EN TVINGANDE SKILJEDOMSKLAUSUL OCH ETT AVSTÅENDE FRÅN ATT ANHÄNGIGÖRA GRUPPTALAN, SE AVSNITT 11.Detta Avtal ingås mellan HTC Corporation (eller beroende på var du bor något av dess dotterbolag) och dig (en fysisk person) avseende HTC Sync Manager-programvara, som medföljer detta Avtal, inklusive all tillhörande media, skriftlig eller elektronisk dokumentation, uppdateringar och supportservice för programvaran, såvida inte andra villkor åtföljer dessa delar (gemensamt kallade “Programvaran”). Du och HTC kallas gemensamt för ”Vi”.

 1. LICENSUPPLÅTELSE. Under detta Avtals giltighetstid och förutsatt att du till fullo uppfyller alla villkor i detta Avtal, beviljar HTC dig en personlig, icke-överlåtbar, icke-exklusiv licens att installera och använda Programvaran i objektkodsform för icke-kommersiella ändamål på ett rimligt antal persondatorer, som ägs av dig och som du använder för att utbyta data (information, filer eller innehåll) med bärbara enheter tillverkade av HTC som innehåller HTC:s programvara. Du får också behålla en (1) extra kopia av Programvaran uteslutande för backup-ändamål.
 2. LICENSBEGRÄNSNINGAR. Den under avsnitt 1 beviljade licensen förutsätter att du följer nedanstående begränsningar. Du har inte tillåtelse att:
  a) kringgå eventuella tekniska begränsningar i Programvaran eller med hjälp av Programvaran, eller i samverkan med någon enhet, program eller tjänst, försöka kringgå tekniska åtgärder vidtagna för att kontrollera åtkomst till eller rättigheter i en ingående fil eller annat arbete;
  b) bakåtutveckla, dekompilera, dechiffrera, demontera eller på annat sätt försöka komma åt Programvarans källkod med undantag för och enbart i den omfattning tillämplig lag uttryckligen tillåter detta, trots denna begränsning;
  c) publicera, hyra ut, leasa ut, låna ut eller underlicensiera Programvaran;
  d) distribuera, överföra, avslöja eller på annat sätt tillhandahålla Programvaran för tredje man;
  e) modifiera eller utföra några härledda arbeten baserat på Programvaran, helt eller delvis;
  f) avlägsna eventuell äganderättsinformation eller märkning från Programvaran eller någon kopia av denna;
  g) använda Programvaran för något kommersiellt syfte;
  h) använda Programvaran för att göra intrång i rättigheter tillhörande HTC, dess dotterbolag eller tredje man eller använda Programvaran på något sätt som inte uppfyller alla tillämpliga lagar; eller
  i) använda Programvaran på något sätt som inte medges enligt detta Avtal.
 3. FÖRBEHÅLL FÖR RÄTTIGHETER OCH ÄGARSKAP. HTC, dess dotterbolag och leverantörer innehar äganderätt, upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter till Programvaran och förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig enligt detta Avtal. Programvaran är skyddad av upphovsrätt och andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter.
 4. SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom Programvaran tillhandahålls ”i befintligt skick” kommer HTC inte tillhandahålla support för den. Om HTC tillhandahåller uppdateringar, kompletteringar, tilläggskomponenter eller någon form av Internet-baserad servicekomponent till Programvaran efter det datum du erhåller ditt ursprungliga exemplar av Programvaran (gemensamt kallade “Uppdateringar”), skall detta Avtal gälla för Uppdateringarna. Om HTC tillhandahåller tilläggsvillkor tillsammans med eventuell Uppdatering skall sådana villkor tillämpas för Uppdateringen. HTC förbehåller sig rätten att avsluta din åtkomst till all Internet-baserad service som tillhandahållits eller gjorts tillgänglig för dig genom användningen av Programvaran. HTC kan efter eget val ge ut efterföljande versioner av Programvaran och begära att du skaffar och använder den senaste versionen.
 5. AUTOMATISKA UPPDATERINGAR. HTC kan hämta uppgraderingar för firmware och programvara automatiskt till enheten för att uppdatera, förbättra, skydda din(a) enhet(er) och programvara. Exempelvis, din(a) enhet(ers) firmware och HTC-programfunktioner som beskrivs ovan är aktiverade som standard att ansluta via Internet till servrar och kommunicera med din dator och andra enheter automatiskt utan åtgärd från dig. Genom att använda programvaran och din(a) enhet(er) samtycker du till dessa uppgraderingar och användningen av dessa funktioner.
  a) Innehållssynkronisering. Programvarans inställningar kan göra det möjligt för dig att välja att låta Programvaran automatiskt uppdatera innehållet och annan information (t. ex. din musik, bilder, kontakter, kalender, bokmärken och dokument etc.) på din(a) enhet(er) när din(a) enhet(er) ansluts (antingen via kabel- eller trådlös anslutning) till din dator. Om du väljer att låta Programvaran automatiskt uppdatera innehåll och annan information på din(a) enhet(er) går du med på att HTC och dess leverantörer och innehållsgivare får ladda ned innehåll och annan information till din(a) enhet(er).
  b) Programvaruuppdateringar. Du samtycker till att Programvaran automatiskt får kommunicera med HTC:s och dess leverantörers servrar på Internet för att kontrollera om det finns Uppdateringar av Programvaran. Du samtycker till att HTC får avisera dig när Uppdateringar finns tillgängliga. Om du anger att du vill erhålla Uppdatering(ar) går du med på att HTC eller dess leverantörer får ladda ned Uppdatering(ar) och installera dessa som en del av Programvaran.
  c) Firmware-uppdateringar. Programvaran kommer att söka på HTC-servern efter firmware-uppdateringar för din(a) enhet(er) som för närvarande är anslutna eller tidigare har anslutits till din dator. Om någon uppdatering är tillgänglig kan användaren uppdatera firmware på enheten via programvaran.
  d) Säkerhetskopiering. Programinställningen låter dig säkerhetskopiera personlig information på enheten (t.ex. musik, foton, kontakter, kalender, bokmärken och dokument m.m.) och lagra dem på en lokal diskenhet på ansluten dator.
  e) Återställning. Programinställningen låter dig återställa din personliga information (t.ex. musik, foton, kontakter, kalender, bokmärken och dokument m.m.) från en vald säkerhetskopiefil som sparats på din dator.
 6. UPPHÖRANDE. Detta Avtal upphör automatiskt att gälla om du bryter mot något av villkoren i detta Avtal. Om det upphör att gälla, måste du omgående förstöra/radera alla kopior av Programvaran och nedan angivna avsnitt i Avtalet fortsätter att gälla: Avsnitten 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 och 17.
 7. GARANTIFRISKRIVNING. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN OCH SUPPORTTJÄNSTERNA (I FÖREKOMMANDE FALL) I BEFINTLIGT SKICK OCH MED ALLA FEL. HTC OCH DESS DOTTERBOLAG OCH LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA ÖVRIGA GARANTIER OCH VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, ÅLIGGANDEN ELLER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL. DET FÖRELIGGER INTE HELLER NÅGON GARANTI OM ÄGANDERÄTT, FRÅNVARO AV INTRÅNG, ÖVERENSSTÄMMELSE MED BESKRIVNING, FRÅNVARO AV VIRUS ELLER BUGGAR, RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET AV SVAR ELLER RESULTAT AVSEENDE PROGRAMVARAN ELLER SUPPORTTJÄNSTER ELLER ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT FUNGERA ELLER ATT ANVÄNDNINGEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI ELLER ATT EVENTUELLA DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS. DU STÅR HELA RISKEN TILL FÖLJD AV PROGRAMVARANS OCH SUPPORTTJÄNSTERNAS (I FÖREKOMMANDE FALL) ANVÄNDNING ELLER FUNKTION. DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN SKER PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ALLA SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER ANDRA SYSTEM OCH FÖRLUST AV DATA I SAMBAND MED PROGRAMVARAN.
 8. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN PÅFÖLJDER OCH ANSVAR. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKALL HTC ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR, OCH DU KAN INTE FÅ ERSÄTTNING FÖR, NÅGON SOM HELST FORM AV SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, STRAFFRÄTTSLIGA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR FÖRLORA VINST, FÖRLORAD DATA, SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER ANDRA SYSTEM ELLER FÖRLUST AV GOODWILL) TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT FÖRKNIPPAT MED ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORT ELLER ANDRA TJÄNSTER, INNEHÅLL (INKLUSIVE KOD) FRÅN TREDJE MAN, OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER FÖRÄNDRING AV DIN DATA ELLER ANNAT SOM ORSAKATS AV ELLER HAR ANKNYTNING TILL PROGRAMVARAN, SUPPORTTJÄNSTERNA ELLER DETTA AVTAL, OAVSETT FORM FÖR ORSAKEN TILL SKADAN ELLER DEN PÅSTÅDDA GRUNDEN FÖR KRAVET OCH ÄVEN OM PART HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER OM DE PÅFÖLJDER SOM ANNARS STÅR TILL BUDS ENLIGT DETTA AVTAL INTE UPPFYLLT SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE.
  HTC:S OCH DESS DOTTERBOLAGS OCH LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVAR ENLIGT DETTA AVTAL OCH DIN ENDA RÄTT TILL PÅFÖLJD SKALL VARA BEGRÄNSAD TILL ERSÄTTNING FÖR DE FAKTISKA DIREKTA SKADOR DU DRABBAS AV VID RIMLIG TILLFÖRLIT TILL PROGRAMVARAN UPP TILL ETT BELOPP OM US$ 5,00. INGA KRAV , OAVSETT FORM, TILL FÖLJD AV ELLER HÄNFÖRLIG TILL DETTA AVTAL KAN FRAMSTÄLLAS SENARE ÄN ETT ÅR EFTER DET ATT DU FÅTT KÄNNEDOM OM DEN HÄNDELSE SOM GIVIT UPPHOV TILL ORSAKEN FÖR KRAVET.
  OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DIG, EFTERSOM DITT LAND KANSKE INTE TILLÅTER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA, FÖLJD- ELLER ANDRA SKADOR. I ENLIGHET MED DINA LOKALA LAGAR KAN DU HA YTTERLIGARE KONSUMENTRÄTTIGHETER, VILKA DETTA AVTAL INTE KAN FÖRÄNDRA.
 9. SKADESLÖSHET. Du samtycker till att hålla HTC, dess tjänstemän, ledning och anställda skadeslösa och försvara dem från och mot förluster, skador, böter och utgifter (inklusive advokatarvoden och kostnader) som uppstår till följd av eller i samband med att du har (i) visat, hämtat, kodat, komprimerat, kopierat eller överfört material (förutom material som tillhandahållits av HTC) i samband med Programvaran som utgör intrång i en annan parts rättigheter eller brott mot någon lag eller (ii) brutit mot något villkor i det här Avtalet. Om du har importerat Programvaran från USA eller EU ska du försvara och hålla HTC skadeslöst från och mot import- och exportavgifter eller andra anspråk som uppstår till följd av importen.
 10. BEGRÄNSAD ANVÄNDNING. Programvaran har utformats för system som inte kräver felsäker funktion. Du får inte använda Programvaran i någon enhet eller något system där ett funktionsfel i Programvaran skulle ge upphov till en förutsägbar risk för att någon person skadas eller dör. Här ingår drift av kärnkraftsanläggningar, flygplansnavigering eller kommunikationssystem och luftfartskontroll.
 11. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION FÖR LÖSANDE AV TVISTER. Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor är inte tillämplig för detta Avtal.
  a) Nord- och Sydamerika. Om du förvärvat Programvaran i Nord- eller Sydamerika är din avtalspart HTC America, Inc. och lagen i delstaten Washington styr tolkningen av detta Avtal och är tillämplig för anspråk avseende brott mot detta, oavsett lagvalsregler. Alla andra anspråk, inklusive anspråk i enlighet med delstatliga konsumentskyddslagar, lagar om illojal konkurrens och utomobligatoriskaskadeståndsgrundande handlingar ska regleras av lagarna i den delstat i USA där du bor, eller om du är bosatt utanför USA (men inom Nord- eller Sydamerika) enligt lagarna i det land där du bor. OM DU FÖRVÄRVAT PROGRAMVARAN I USA ACCEPTERAR VI BÅDA ATT ALLA ANSPRÅK OCH TVISTER TILL FÖLJD AV ELLER MED ANKNYTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER DETTA AVTAL ELLER NÅGON ASPEKT AV RELATIONEN MELLAN OSS SKALL AVGÖRAS I KING COUNTY, WASHINGTON, GENOM BINDANDE SKILJEDOM FRÅN EN ENDA NEUTRAL SKILJEDOMARE ELLER, OM YRKANDET KVALIFICERAR SIG FÖR DET, I DOMSTOL FÖR SMÅ CIVILMÅL. VI ÖVERENSKOMMER OCKSÅ BÅDA ATT AVTALET PÅVERKAR MELLANDELSTATLIG HANDEL, SÅ ATT DEN FEDERALA SKILJEDOMSLAGEN ÄR TILLÄMPLIG, INKLUSIVE MED AVSEENDE PÅ ALLA FRÅGOR OM HURUVIDA ETT YRKANDE ELLER EN TVIST SKALL AVGÖRAS GENOM SKILJEDOM (TROTS VALET AV TILLÄMPLIG LAG I DETTA AVSNITT). VI ÖVERENSKOMMER BÅDA ATT VI ENBART SKALL INLEDA SKILJEFÖRFARANDE PÅ ENSKILD BAS OCH INTE SKALL INLEDA SKILJEFÖRFARANDE PÅ GRUPP-, KONCERN- ELLER OMBUDSBASIS, OAVSETT EN SKILJEDOMARES TILLÄMPNING AV PROCESSBESTÄMMELSER. SKULLE NÅGON DOMSTOL ELLER SKILJEDOMARE ANSE ATT FRISKRIVNINGEN FRÅN GRUPPTALAN INTE ÄR VERKSTÄLLBAR, MÅSTE TVISTEN INLEDAS I EN DELSTATLIG ELLER FEDERAL DOMSTOL I KING COUNTY, WASHINGTON. VI ÄR BÅDA OCKSÅ ÖVERENS OM ATT FÖR ANSPRÅK SOM GÅTT TILL SKILJEDOM SKALL SKILJEDOMARENS UTSLAG VARA SLUTGILTIGT OCH BINDANDE OCH KAN GÖRAS GÄLLANDE SOM DOM VID VARJE DOMSTOL MED BEHÖRIG DOMSRÄTT. För varje tvist eller anspråk skall vi ömsesidigt ge den andre tillfälle att åstadkomma en lösning genom att skicka den andra parten en skriftlig beskrivning jämte alla relevanta dokument, underlagsuppgifter och föreslagen lösning. Meddelande till HTC America, Inc. skall sändas till i avsnitt 16 angiven kontaktperson. Vi skall försöka meddela dig skriftligen om vi har din e-post- eller postadress. Om vi inte har din adress kommer vi att anslå meddelandet under rubriken juridiska meddelanden på vår webbsajt www.htc.com. Vi är båda överens om att förhandla tvister och anspråk i god anda. Om vi inte lyckas lösa tvisten eller anspråket inom 60 dagar efter att vi mottagit ditt meddelande eller att vi postat eller kungjort vårt meddelande till dig, kan var och en av oss anhängiggöra tvisten eller yrkandet genom att inleda skiljeförfarande eller, om yrkandet kvalificerar sig för det, i domstol för små civilmål. Om du vill inleda skiljedomsförfarande måste du för att inleda förfarandet sända ett brev som begär skiljedom och beskriver dina anspråk till den i avsnitt 16 angivna kontaktpersonen för HTC America, Inc. The American Arbitration Association (AAA – Amerikanska skiljedomsförbundet) handlägger skiljeförfarandet för alla tvister och deras Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (tilläggsregler för konsumentrelaterade tvister) skall tillämpas. Var och en av oss svarar för våra egna kostnader avseende skiljeförfarandet, förutom att HTC America, Inc. betalar de administrativa eller anmälningsavgifterna för skiljedomen, inklusive skiljedomararvoden. En skiljedomare kan på individuell basis utdöma alla i lag godkända förelägganden, inklusive interimistiska förelägganden eller fastställelsebeslut samt beslut om advokatarvoden.
  b) Europa, Mellanöstern och Afrika. Om du förvärvat Programvaran i Europa, Mellanöstern eller Afrika är din Avtalspart HTC Europe Co., Ltd. och lagarna i England och Wales styr tolkningen av detta Avtal och är tillämpliga för anspråk avseende brott mot detta, oavsett lagvalsregler. Alla andra anspråk, inklusive anspråk i enlighet med konsumentskyddslagar, lagar om illojal konkurrens och utomobligatoriska skadeståndsgrundande handlingar ska regleras av lagarna i det land där du bor. Du accepterar oåterkalleligen att domstolarna i London, England och Wales har exklusiv domsrätt och utgör laga forum för alla tvister till följd av eller i samband med detta Avtal.
  c) Australien, Nya Zeeland och Asien (utom Mellanöstern). Om du förvärvat Programvaran i Australien, Nya Zeeland eller Asien (med undantag för Mellanöstern) är din Avtalspart HTC Corporation och lagarna i Taiwan styr tolkningen av detta Avtal och är tillämpliga för anspråk avseende brott mot detta, oavsett lagvalsregler. Alla andra anspråk, inklusive anspråk i enlighet med konsumentskyddslagar, lagar om illojal konkurrens och utomobligatoriska skadeståndsgrundande handlingar ska regleras av lagarna i det land där du bor. Du accepterar oåterkalleligen att distriktsdomstolen i Taipei som första instans har domsrätt för alla tvister till följd av eller i samband med detta Avtal.
 12. JURIDISK VERKAN. Detta Avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagarna i det land där du är bosatt, om lagarna i ditt land inte tillåter att dina rättigheter lagligen kan ändras. Du kan ha rättigheter enligt lagarna i det land där du är bosatt som går utöver eller skiljer sig från de rättigheter som angivits i detta Avtal.
 13. UPPFYLLANDE AV LAG; EXPORTBESTÄMMELSER. Du skall följa alla nationella och internationella lagar, regler och bestämmelser, som är tillämpliga för Programvaran och din användning av Programvaran, inklusive Förenta Staternas Export Administration Regulations (vilka gäller för Programvaran), liksom slutanvändar-, slutanvändnings- och destinationsrestriktioner utfärdade av Förenta Staterna eller andra statliga myndigheter. Du är medveten om att Programvarans ursprung är Förenta Staterna.
 14. ALLMÄNT. Avsnittsrubrikerna i detta Avtal har enbart använts för att underlätta för parterna och saknar juridisk eller avtalsmässig betydelse. HTC:s underlåtenhet att agera med avseende på avtalsbrott från din sida innebär inte att HTC avstår från sina rättigheter med avseende på senare eller liknande avtalsbrott. Inget avstående från någon bestämmelse i detta Avtal skall gälla, såvida det inte är en undertecknad skrivelse och inget avstående från någon bestämmelse skall utgöra avstående från någon annan bestämmelse eller från samma bestämmelse vid ett annat tillfälle. Om en domstol med behörig domsrätt anser något villkor, överenskommelse eller restriktion i detta Avtal vara olaglig, ogiltig eller overkställbar skall övriga villkor, överenskommelser och restriktioner till fullo förbli gällande och i kraft och inte på något sätt påverkas, försvagas eller bli ogiltiga. Du får inte överlåta, överföra eller underlicensiera dina (eventuella) rättigheter enligt detta Avtal. Detta Avtal är bindande för alla HTC:s efterträdare och övertagare.
 15. HELA AVTALET. Detta Avtal och eventuella tilläggsvillkor som tillhandahålls med eventuella Uppdateringar utgör hela avtalet för Programvaran. Internet-baserade tjänster och supporttjänster (i förekommande fall) kan vara föremål för tilläggsvillkor.
 16. GRACENOTE® MUSIKIGENKÄNNINGSTJÄNST Programvaran innehåller programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville, Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran från Gracenote (”Gracenote-programvaran”) möjliggör att Programvaran kan identifiera skivor och/eller filer samt inhämta musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller inbäddade databaser (tillsammans kallade ”Gracenote-servrar”) och för utförande av andra åtgärder. Du får endast använda Gracenote-data enligt de avsedda slutanvändarfunktionerna för Programvaran.
  Du samtycker till att endast använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk. Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra denna Gracenote-programvara eller dessa Gracenote-data till någon tredje man. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I DETTA AVTAL.
  Du samtycker till att din icke-exklusiva rätt att använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer att upphöra om du bryter mot dessa restriktioner. Om din licens upphör samtycker du till att upphöra med all användning av Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt på alla Gracenote-data, all Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote kommer under inga omständigheter att ha någon skyldighet att betala dig för information som du tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote, Inc. får göra gällande företagets rättigheter under detta avtal mot dig direkt i sitt eget namn.
  Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare är att göra det möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något om vem du är. Ytterligare information finns på webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för Gracenote-tjänsten på följande adress www.gracenote.com.
  Gracenote-programvaran och allt som ingår i Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende riktigheten i de Gracenote-data som finns i Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort data från Gracenote-servrarna eller att ändra datakategorier på grund av något skäl som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti utfärdas avseende Gracenote-programvarans eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna kommer att fungera utan avbrott. Gracenote har ingen skyldighet att förse dig med nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i framtiden och företaget förbehåller sig rätten att avbryta sina tjänster när som helst.
  GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT ANSVARA FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST AV VINST ELLER FÖRLUST AV INKOMST..
 17. MP3 OCH MP3PRO
  Tillhandahållandet av denna produkt ger endast en licens för privat, icke-kommersiell användning och det ger ingen licens eller medför någon rätt att använda denna produkt i någon kommersiell (det vill säga inkomstgenererande) sändning i realtid (markbunden, via satellit, kabel och/eller andra media), sändning/strömning via Internet, intranät och/eller andra nätverk eller i andra distributionssystem för elektroniskt innehåll, till exempel program för betald ljudöverföring eller ljud på begäran. För sådan användning krävs en separat licens. Mer information finns på www.mp3licensing.com.
 18. KONTAKTINFORMATION. Har du några frågor kring detta Avtal ber vi dig skicka alla meddelanden och all korrespondens till:

  Om det är till HTC America, Inc.
  Attn: VP of Legal Affairs
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005, USA

  Med en kopia till: HTC Corporation
  Attn: General Counsel
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan

  Om det är till HTC Corporation
  Attn: General Counsel
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan

  Om det är till HTC Europe Co., Ltd.
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP,
  United Kingdom

  Med en kopia till: HTC Corporation
  Attn: General Counsel
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan
 

Jag har läst och accepterar LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE.