HTC U11‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Hur hittar eller raderar jag min telefon med Hitta min enhet?

Du kan använda Hitta min enhet för att lokalisera telefonen under följande förhållanden:
 • Funktionerna fjärrlokalisering, lås och radering är aktiverade i Inställningar > Google > Säkerhet > Hitta min enhet.

  I tidigare Android-versioner aktiveras Hitta min enhet i Inställningar > Säkerhet > Enhetsadministratörer.

 • Din borttappade eller stulna telefon är fortfarande ansluten till internet, inloggad på ditt Google-konto och har lokaliseringstjänsten påslagen.

För att använda Hitta min enhet:

 1. Med hjälp av datorns webbläsare, gå till www.google.com/android/find och logga in på samma Google-konto som du använde på telefonen.

  Hitta min enhet visar dig mer information om telefonens läge när den upptäcks.

 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Spela upp ljud så att telefonen ringer ifall du har bara tappat bort den.
  • Om detta är första gången du använder Hitta min enhet, klicka på Ställ in säkra och radera för att ställa in fjärrlås och radera åtgärder på din telefon.
  • Klicka på Säkra enhet för att låsa telefonen och logga ut från ditt Google-konto.
  • Klicka på Radera enhet om du vill radera allt från din telefon.
   Obs!: Fjärradering av telefonen innebär en fabriksåterställning för att ta bort alla data från telefonens minne, inklusive program, programdata och inställningar. Vissa data - inklusive personlig information - kanske inte raderas permanent. Du kommer inte att kunna få fjärråtkomst till din telefon när du gör det.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?