HTC U11+‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Radera meddelanden och konversationer

Öppna Meddelanden-programmet och gör något av följande:
För att ta bort Utför dessa steg
Meddelande

Öppna konversationstråden med en kontakt, tryck på meddelandet och tryck sedan på Ta bort meddelande.

För att radera flera meddelanden i en konversion, tryck på > Ta bort meddelanden > Ta bort efter markering och välj sedan de meddelanden som ska tas bort.

Samtal

Tryck och håll in på en kontakt (eller telefonnummer) och tryck sedan på Ta bort.

Ta bort flera konversationer, tryck på > Radera trådar och välj sedan konversationer att ta bort.

Obs!: I inställningarna för meddelanden, tryck på Allmänt > Ta bort gamla meddelanden för att radera gamla meddelanden automatiskt.

Förhindra att ett meddelande tas bort

Du kan låsa ett meddelande så att det inte tas bort även om du tar bort andra meddelanden i konversationen.

  1. Öppna programmet Meddelanden.
  2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
  3. Tryck på meddelandet som du vill låsa.
  4. Tryck på Lås meddelande på alternativmenyn. Du ser då en låsikon för låsta meddelanden.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?