HTC U Play‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Vad är HTC Sense Home widget?

För snabb åtkomst till program, genvägar och mappar som du ofta använder baserat på vart du är. Med HTC Sense Home widget anpassas HTC U Play kontinuerligt efter hur den används. Exempelvis kommer de program som du oftast använder i arbetet att visas när du är på kontoret. HTC Sense Home widget ändras beroende på om du är hemma, på jobbet eller någon annanstans.

Ställa in HTC Sense Home widget

Att ställa in HTC Sense Home widget är snabbt och enkelt.
Viktigt:
 1. På inställningsskärmen för HTC Sense Home widget, tryck på Tryck för att anpassa > Utforska.
 2. Tryck där du är för att avsluta inställning av widgeten.
 3. På widgeten tryck på Utöka > Fler alternativknapp > Anpassa HTC Sense Home.
 4. Välj alla alternativ på skärmen och tryck sedan på .

Ställa in bostad och arbetsplats

I HTC Sense Home-widgeten, ange din bostads- och arbetsplats baserat på din adress, Wi-Fi-nätverk eller båda två.

Du kan koppla flera adresser och Wi‍-Fi-nätverk till var och en av dessa platser Med hjälp av dina inställda adresser eller Wi‍-Fi-nätverk kan HTC Sense Home-widgeten avgöra var du är och visa lämpliga program.

 1. Startsidan svep åt höger eller vänster tills du ser HTC Sense Home widget.
 2. Tryck på Utöka > > Ställ in platser.
 3. Välj den plats du vill ställa in.
 4. Tryck på och gör ett av följande:
  • Tryck på Adress och ange sedan din gatuadress eller välj den på kartan.
  • Tryck på Wi-Fi-nätverk och välj ett eller flera Wi‍-Fi-närverk som du vill koppla med platsen.
 5. När du är klar med att ställa dina bostads- och arbetsplatser, tryck på .

Byta plats manuellt

HTC Sense Home widget byter automatiskt plats beroende på var du befinner dig. Du kan även byta platsen manuellt i HTC Sense Home widget.

För att HTC Sense Home widget ska kunna byta platser automatiskt, måste du se till att platstjänster är aktiverad. Se Slå på och stänga av platstjänster.

 1. Startsidan dra åt höger eller vänster tills du ser HTC Sense Home widget.
 2. Tryck på Utöka och sedan på önskad plats.

Fästa och lossa appar

Fästa appar, genvägar eller mappar till HTC Sense Home widget gör att de stannar kvar på widgeten.

Objekt i HTC Sense Home widget kommer att ha ett av två olika status: fäst eller lossad. Lossade objekt kommer att ändras automatiskt till ofta använda objekt.

 1. Startsidan svep åt höger eller vänster tills du ser HTC Sense Home widget.
 2. Gör ett av följande:
  • Till stift ett objekt, tryck och håll ner det tills du ser Fastsatt.
  • För att lossa ett objekt, tryck och håll ner det tills förloppsindikatorn för lossning är klar.

Lägga till appar till HTC Sense Home widget

Lägg till dina favoritappar, genvägar eller mappar till HTC Sense Home widget.
 1. Från Startsidan tryck på .
 2. Tryck och håll ner appen, genvägen eller mappen du vill lägga till widgeten.
 3. Dra objektet dit du vill i HTC Sense Home widget.
Appen, genvägen eller mappen kommer att läggas till HTC Sense Home widget och fästas på plats.

Slå på och stänga av mappen Förslag

Mappen Förslag är en smart mapp i HTC Sense Home widget som ändrar innehållet dynamiskt beroende på din användning. Du kan stänga av mappen Förslag om du inte vill att den ska visas i widgeten.
 1. På Startsidan svep åt höger eller vänster tills du ser HTC Sense Home widget.
 2. Tryck på Utöka och sedan på > Visa/dölj smarta mappar.
 3. Välj eller rensa Visa Förslagsmappen.
 4. Tryck på OK.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?