HTC U Play‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Minneskort

Använd ett minneskort för att lagra dina foton, videoklipp och musik. När du behöver frigöra utrymme på telefonminnet kan du även flytta vissa program till minneskortet, om programmen i fråga stöder denna funktion.
Obs!: Minneskortet är ett tillbehör som säljs separat.

Sätta i microSD-kortet

 1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
 2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen — eller ett litet böjt pappersgem — i fackborttagningshål.
 3. Tryck in spetsen i hålet tills facket öppnas och dra sedan ut facket.

  Dubbel SIM-modell: SIM 2 och SD är märkta på samma hållare i facket. Ta ut ditt andra nano-SIM-kort när du vill använda microSD-kortet. Båda korten kan inte sättas in samtidigt.

 4. Placera microSD-kortet—med guldkontakterna vända nedåt och den smala sidan vänd inåt—i fackets SD-hållare.
 5. När du sätter tillbaka facket se till att det är vänt uppåt så att nano-SIM och microSD-korten inte ramlar ut. Håll facket med den yttre korthållaren mellan fingrarna och skjut sedan stadigt in facket hela vägen in i öppningen.
 6. Tryck på locket som är kopplat till facket för att stänga det ordentligt.

Om det är första gången som du sätter in ett microSD-kort kommer du att bli ombedd att konfigurera det.

Montera bort minneskortet

När du vill ta ut minneskortet medan HTC U Play är på, ta ut minneskortet först så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
Viktigt: Om minneskortet används som internminne och det finns program på kortet, kommer du inte att kunna öppna dessa program efter att ha tagit bort kortet.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Lagring.
 2. Gör ett av följande:
  • Om minneskortet visas under Flyttbar lagring, tryck på bredvid kortets namn och tryck sedan på Mata ut.
  • Om minneskortet visas under Interminne, tryck på kortnamnet och sedan på > Mata ut.

Ta bort microSD-kortet

Viktigt: Avmontera microSD-kortet innan du tar bort det. Se Montera bort minneskortet.
 1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
 2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen — eller ett litet böjt pappersgem — i fackborttagningshål.
 3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills kortfacket matas ut.
 4. Dra ut kortfacket och ta ut microSD-kortet.

När du tagit ut microSD-kortet, se till att du sätter in det tomma kortfacket på sin plats igen.

Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?