HTC U Play‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Spela in video

 1. Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
 2. Växla till läget Video. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 3. När du är redo att börja spela in trycker du på .
 4. Skifta fokus till ett annat motiv eller område genom att helt enkelt trycka på det på sökarskärmen. Du kan även ändra exponeringen efter att ha tryckt genom att dra upp och ner på skärmen.
 5. Tryck på blixtikonen för att slå på eller stänga av blixten.
 6. Tryck på för att pausa inspelningen och sedan på för att återuppta.
 7. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Ställa in videoupplösningen

 1. Växla till läget Video.
 2. Tryck på för att öppna den utskjutbara menyn.
 3. Tryck på Kvalitet för att ändra videoupplösningen.

Ta ett foto när du spelar in en video — VideoPic

 1. Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
 2. Växla till läget Video. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 3. Tryck på för att börja spela in.
 4. Under inspelning tryck på när du vill ta en stillbild.
 5. Tryck på för att stoppa inspelningen.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?