HTC One M9‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Stör ej-läge

Aktivera Stör ej-läget för att avvisa samtal och tysta hörbara varningar och meddelanden, medan du har en dataanslutning tillgänglig.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Ljud och meddelande.
 2. Tryck på Stör ej och sedan på Stör ej-läge för att slå på eller stänga av den, eller för att välja prioritetsläge.
Ikonen stör ej eller prioritetsikonen kommer att visas i statusfältet. Även när Stör ej-läge är aktiverat kommer du att se meddelandeikoner i statusfältet som visar missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser, alarm och övriga meddelanden.
Tips: När skärmen är på, tryck på VOLYM för att snabbt hantera Stör ej-läge. När Prioritet är markerad, tryck på Fler inställningar för att ställa prioriterade meddelanden såsom händelser och påminnelser eller samtal och meddelanden.
Obs!: Om Stör ej är på kommer meddelande-LED:en inte att blinka.

Tillåta prioriterade meddelanden att förbigå Stör ej-läget

Lägg till viktiga kontakter till en undantagslista så att du kan ta emot deras samtal även när Stör ej-läget är på.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Ljud och meddelande.
 2. Tryck på Stör ej.
 3. Tryck på Stör ej-läge och välj sedan Prioritet.
 4. Välj en viss tid för hur länge Stör ej-läge ska vara på, eller välj Tills den stängs av för att avsluta läget när telefonen stängs av och tryck sedan på OK.
 5. Tryck på På/av-knappen för prioriterade meddelanden bredvid de objekt du vill förbigå Stör ej-läge.
 6. Tryck på Meddelanden från eller Samtal från för att välja vem som kan kontakta dig medan du är i Stör ej-läge.
 7. Tryck på Hantera godkända kontakter och tryck sedan på för att lägga till Stör ej-undantag.

  För att ta bort kontakter eller nummer från undantagslistan, tryck på > Ta bort kontakter.

Ställa in ett Stör ej-schema

Schemalägg Stör ej för att slå på automatiskt och hur lång tid det kommer att pågå. Till exempel, om du kan ställa in det att slås på under ett veckomöte.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Ljud och meddelande.
 2. Tryck på Stör ej > Scheman.
 3. Tryck på Lägg till regel.
 4. Ange ett namn för regeln, och välj sedan om du vill basera den på tiden eller en händelse.
  Tidsregel
  • Ställ in dagarna.
  • Ställ in start- och sluttider.
  • Välj en Stör ej-nivå.
  Händelseregel
  • Välj en kalender som du vill göra regeln för.
  • Ställ in en förutsättning för typ av svar.
  • Välj en Stör ej-nivå.
Tips: Du kan slå på eller stänga av ett schema genom att trycka på På/av-knappen medan detaljerna för schemat visas.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?