HTC One M9‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Ändra uppspelningshastighet för video

Vill du lägga till en filmisk stil på ditt videoklipp genom att sakta ner en särskild scen? Du kan variera uppspelningshastigheten på en utvald sektion i en slow motion video.
Viktigt: Du kan endast ändra uppspelningshastighet på videoklipp som har spelats in med slow motion i Kamera-appen.
  1. I Galleri, öppna videon du vill ha i helskärm. Du kan identifiera slow-motionvideor med ikonen i miniatyrvyn.
  2. Tryck på för att växla mellan normal uppspelning och slow motion.
  3. För att justera videons uppspelningshastighet, tryck på > Redigera > Justera uppspelningshastighet.
  4. Rama in sekvensen som du vill sakta ner genom att flytta vänster och höger skjutreglage.
  5. Dra skjutreglaget uppåt eller neråt för att välja hur snabbt du vill att sekvensen ska spelas upp.
  6. Tryck på för att se resultatet.
  7. Tryck på .

Den redigerade videon sparas som en kopia. Ursprungsvideon förblir oredigerad.

Relaterade guider
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?