HTC One M9‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Markera, kopiera och klistra in text

I HTC-program som t.ex. E-post och Meddelanden kan du markera och kopiera text, och sedan klistra in eller dela den.

  1. Tryck och håll ner på ett ord.
  2. Dra i start- och slutpunkten för att markera önskad text.
  3. När du har valt den text som du vill kopiera, tryck på eller Kopiera.

    Den markerade texten kopieras då till urklipp.

  4. I ett textfält (t.ex. medan du skriver ett e-postmeddelande), tryck och håll intryckt där du vill klistra in texten.
  5. Tryck på eller Klistra in.

Dela text

  1. När du har markerat texten du vill dela trycker du på , eller Dela.
  2. Välj var du ska klistra in och dela den markerade texten som t.ex. i ett e-postmeddelande eller en statusuppdatering på ett socialt nätverk.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?