HTC One M9‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Minneskort

Använd ett minneskort för att lagra dina foton, videoklipp och musik. När du behöver frigöra utrymme på telefonminnet kan du även flytta vissa program till minneskortet, om programmen i fråga stöder denna funktion.
Obs!: Minneskortet är ett tillbehör som säljs separat.

Sätta i microSD-kortet

 1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
 2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen—eller ett böjt pappersgem—i fackborttagningshålet bredvid microSD-kortplatsen.
 3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills microSD-korthållaren matas ut.
 4. Dra ut microSD-korthållaren och lägg i microSD-kortet—med kontakterna nedåt—i kortplatsen.
 5. Skjut tillbaka microSD-kortet i sin kortplats.

Montera bort minneskortet

Om du vill ta ut minneskortet medan HTC One M9 är på måste du först avmontera minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
Viktigt: Om minneskortet används som internminne och det finns program på kortet, kommer du inte att kunna öppna dessa program efter att ha tagit bort kortet.
 1. Från Startsidan tryck på > Inställningar > Lagring och USB.
 2. Gör ett av följande:
  • Om minneskortet visas under Flyttbar lagringsenhet tryck på bredvid kortnamnet.
  • Om minneskortet visas under Interminne, tryck på kortnamnet och sedan på > Mata ut.

Ta ut microSD-kortet

Viktigt: Avmontera microSD-kortet innan du tar bort det. Se Montera bort minneskortet.
 1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
 2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen – eller ett litet böjt pappersgem – i microSD-fackborttagningshål.
 3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills microSD-korthållaren matas ut.
 4. Dra ut microSD-korthållaren och ta ut microSD-kortet.

När du tagit ut microSD-kortet, se till att du sätter in den tomma microSD-korthållaren på sin plats igen.

Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?