HTC One A9s‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Notification LED

Meddelandelysdioden visar en:
Bilden visar var meddelande-LED:en finns.
  • Lampa med fast grönt sken när HTC One A9s är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat.
  • Blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande.
  • Lampa med fast orange sken när batteriet laddas.
  • Blinkande orange lampa när batterinivån är mycket låg.

Välja när meddelande-LED ska blinka

Du kan ändra när den ska blinka och vilka program som använder lysdioden när det finns nya meddelanden.
  1. Startsidan tryck på > Inställningar > Ljud och meddelande.
  2. Under Meddelande tryck på Blinka med LED-displayen vid meddelanden. Välj om du alltid vill att lysdioden ska blinka eller bara när skärmen är avstängd.
  3. Tryck på Hantera LED-meddelanden. Välj vilka programmeddelanden du vill att lysdioden ska blinka för.
Tips: I andra program, kontrollera dess inställningar för att ta reda på om de har ett alternativ för att blinka med lysdioden.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?