HTC One A9‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Redigera en Hyperlapse-video

Skapa en dynamisk Hyperlapse-video med olika hastighet i olika delar av videon.
Viktigt: Om du inte ser den här funktionen i Galleri, hämta och installera den senaste Zoe-programuppdateringen.
  1. Från Startsidan tryck på och sedan på Galleri.
  2. Tryck på en video som spelades in i Hyperlapse-läge — den är markerad med -ikonen och tryck sedan på .

    Du kan även trycka på en vanlig video, trycka på skärmen för att visa kontrollerna på skärmen och sedan trycka på för att göra videon till en Hyperlapse-video.

  3. Flytta vänster och höger skjutreglage för att dela upp videon i segment så att du kan ställa in hastigheten per segment. Du kan ha upp till 3 segment med olika hastighet.
  4. För att justera hastigheten per segment, tryck på segmentet och sedan på önskad hastighet.
  5. Tryck på för att se resultatet.
  6. Tryck på när du är klar.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?